👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik åk 9

Skapad 2021-04-12 15:23 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer under veckorna 15-21 arbeta med etik och etiska modeller.

Innehåll

Planering(:

v. 15: Introduktion till arbetsområdet. Vi går igenom modellerna för konsekvensetik och pliktetik. Vi läser s. 68-77 i boken och gör uppgiften på s. 74 samt frågorna på s. 81.

 

v. 16: Gruppdiskussion om civil olydnad. Vi läser s. 78-79 i boken, ser film och arbetar med viktiga begrepp.

 

Efter avslutat arbetsområde bör du kunna: 

 • Reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet.
 • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Arbetssätt: Vi kommer läsa i religionsboken, ha gemensamma genomgångar, se på film samt diskutera i grupp och helklass.

Hur du visar din kunskap:

 • Deltar aktivt i diskussioner.
 • Lektionsuppgifter
 • Avslutande bedömningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9

Matriser

Re
Etik

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.