👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En el restaurante

Skapad 2021-04-12 15:47 i Blåklintskolan Mjölby
Du lär dig vad olika livsmedel och maträtter heter på spanska och du lär dig beställa på restaurang.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer du lära dig att gå på restaurang och beställa mat i ett spansktalande land. Du kommer även att lära dig att beskriva restauranger och maträtter och få möjlighet att reflektera över matvanor i Spanien.

Innehåll

Tidsperiod 

v.15-20

Syfte:  Förstå innehållet i talat språk och texter där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Kunna beskriva maträtter och restauranger samt beställa mat och fråga efter ingredienser. Utveckla olika språkliga strategier, samt reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen och jämföra med egna erfarenheter.

 Vi lär oss:

 • Ord och fraser för att gå på restaurang 
 • Verbet querer (att vilja) 
 • Futurum (fortsättning) 
 • Lägesord (fortsättning) 
 • Klockslag
 • mat och matvanor i Spanien

Bedömning 

 • Dialoger som handlar om att beställa på restaurang- I grupp kommer ni att spela in dialoger från ett restaurangbesök 
 • Test torsdag v. 20  där din hör- och läsförståelse och förmåga testas av samt skriftligt prov tisdag v. 21. 

Du kommer även under lektionstid att visa din förmåga att uttrycka och formulera dig muntligt, samt din läs- och hörförståelse 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9

Matriser

M2
Ämnesmatris - Moderna språk 6-9, Lgr11

Reception - läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda någon strategi för läsning
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Reception- lyssna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnande.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i tydligt tal där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt tal där man beskriver maträtter, bedömer restauranger och beställer mat. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Interaktion/Produktion - tala
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
I muntlig redovisning och i dialoger formulerar du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig redovisning och i dialoger formulerar du dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig redovisning formulerar du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du anpassar också ditt språk så att det passar till situationen och mottagaren.
Interaktion/Produktion - skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du anpassar ditt språk så att det passar till situationen och mottagaren.
Kultur
Du kan i enkel form kommentera likheter och skillnader i matkulturen mellan olika länder.
Du kan i enkel form kommentera likheter och skillnader i matkulturen mellan olika länder.
Du kan översiktligt kommentera likheter och skillnader i matkulturen mellan olika länder.