👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiden vår

Skapad 2021-04-12 15:50 i Nolbyskolan Alingsås
Planering för tema årstider: - Vår
Grundskola 1 Fysik Bild Biologi Svenska som andraspråk Svenska
Vad händer med naturen på våren? Hur kan du känna och att se att det är vår?

Innehåll

Mål

När vi är klara med området skall du kunna :

- berätta om hur det ser ut i naturen på våren

- namnen på några blommor som kommer på våren, t. ex vitsippa, tussilago och blåsippa.

- livscykeln för en fjäril

- läsa och skriva enklare faktatexter, t.ex. om fjärilen eller någon blomma.

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att :

- beskriva och berätta om årstiden vår och vilka förändringar som sker i naturen.

- namnge några vanliga svenska vårblommor.

- beskriva fjärilens livscykel.

- läsa och skriva enklare faktatexter.

 

Detta visar du genom att du:

- berättar muntligt om vad som händer i naturen på våren. 

- delta i läsandet och skrivandet av olika texter.

- göra observationer  i närmiljön.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Fy  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Fy  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3