👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sorkspolingen

Skapad 2021-04-12 16:05 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola 4 Svenska
Vi ska arbeta med boken Sorkspolingen, som utspelar sig på Medeltiden. Läsning i läsgrupper, reflekterande muntligt och skriftligt i loggbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Sorkspolingen

Kunskapskrav Svenska

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett effektivt sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra en enkel, kronologisk sammanfattning av bokens innehåll med viss koppling till sammanhanget
Eleven kan göra en utvecklad kronologisk sammanfattning av bokens innehåll med koppling till sammanhanget.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan till viss del resonera om tydliga budskap i boken.
Eleven kan resonera om tydliga budskap i boken
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av boken.
Eleven kan på ett tydligt sätt beskriva sin upplevelse av boken.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
Eleven kan diskutera ämnen utifrån boken och framföra egna åsikter, på ett sätt som är ganska tydligt.
Eleven kan diskutera ämnen utifrån boken och framföra egna åsikter, på ett sätt som är tydligt.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.
Eleven kan skriva texter med ett innehåll som går att förstå, och med till viss del variation i språket.
Eleven kan skriva texter med ett tydligt innehåll, och med variation i språket.
I texterna använder eleven regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I sina texter använder eleven till viss del korrekta regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I sina texter använder eleven korrekta regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.