👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande texter

Skapad 2021-04-12 16:24 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska nu jobba med texttypen förklarande text på svenskan, området kommer avslutas med att ni ska skriva en text som förklarar hur vattnets kretslopp går till.

Innehåll

Syftet med en förklarande text är att förklara hur något fungerar och sker.

Arbetsgång: Eleverna arbetar med läromedlet Träff på texten (digitalt och i fysisk bok) som berör de texttyper som ingår i kursplanen för svenska, berättande, instruerande, beskrivande och förklarande text. Just nu arbetar vi med förklarandetext och lär oss om förklarande texters uppbyggnad. Arbetsgången utgår från cirkelmodellen som stöttar eleverna på ett tryggt sätt för att utveckla deras läsande och skrivande.

1.    De får gemensamt lära sig syftet med texttypen. Analysera en text tillsammans med klassen. Arbeta med språklig uppbyggnad och språkliga drag.

2.    Arbete i par. Eleverna får läsa och analysera text tillsammans med en eller två klasskamrater samt arbeta med textens uppbyggnad och språkliga drag.

3.    Läsa/lyssna på 3 texter på sin egen nivå, öva på läsförståelse

4.    Gemensamt skrivande. Vi samtalar om och bedömer elevexempel. Planerar och skriver en text tillsammans. Vi bedömer en text tillsammans.

5.    Individuellt skrivande.

Bedömning: formativ bedömning sker under arbetets gång. I slutet bedöms elevernas egenskrivna texter samt hur de arbetar med respons och kamratrespons.

Begrepp: Förklaring, definition, källor

 

Mål:

Du ska kunna skriva en förklarandetext om vattnets kretslopp som innehåller;

·         Rubrik

·         Definition

·         Förklaring

·         Källor

·         Bilder

Syfte:

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

·         söka information från olika källor och värdera dessa

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift