👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min livsåskådning och världsreligionernas ursprung och urkunder 7AB

Skapad 2021-04-12 22:16 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola F – 9
I detta område kommer jag introducera vad religionskunskap är för något, du kommer få reflektera över hur din livsåskådning ser ut i dag och vi kommer studera världsreligionernas ursprung och urkunder.

Innehåll

Examination:

Powerpointen du skapar om urkunder och ursprung i de fem religionerna
Förhör på de tre seten på quizlet.com fredag v.18

   - Vad är livsåskådningar och religion?
   - Världsreligionerna - Urkunder
   - Världsreligionerna - Ursprung

 

Vecka 15

Måndag 75 minuter    lektion 1

1. Diagnos - Grundläggande kunskaper om världsreligionerna
2. Nyheterna + diskussion

Torsdag 70 minuter   lektion 2

1. Nyheterna
2. Titta på Föreläsning - Vad är religionskunskap
3. Gör uppgiften Min livsåskådning här på UNIKUM
4. Tjuvkika på de ämnestypiska begreppen i setet Vad är livsåskådningar och Religion på Quizlet.com
    https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g

5. Tid över: Öva namngeografi på seterra.com     Nordens länder och huvudstäder, Sveriges landskap, Europas länder, Europas huvudstäder.  Förhör på dessa ska vara klara innan betygsättning till sommaren

Fredag 55 minuter    lektion 3

1. Titta enskilt på morgonens Nyhetssändning - Samtala gärna tyst med en kamrat om dem en KORT stund.
2. Titta på filmerna Religion och andra livsåskådningar och Ritual och bön som jag delat med er på Studi.se
    Jag kollar av i slutet av dagen att du har tittat.
3. Öva på de ämnestypiska begreppen i setet Vad är livsåskådningar och Religion på Quizlet.com      Flera gånger
     https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g
4. Tid över? Skriv vidare/utveckla uppgiften Min livsåskådning på UNIKUM
                    Se till att du har arbetat med de punkter som finns i planeringen för lektion 1 och 2

Vecka 16

Måndag 75 minuter    lektion 4

1. Titta på morgonens nyhetssändning
2. Titta enskilt på Föreläsning - Vad är Religion?       cirka 20 minuter
3. Kort gemensam sammanfattning av föreläsningen.    cirka 5 minuter
4. Skapa de fem powerpointunderlagen     instruktion bifogad längst ner i denna planering
5. Börja med uppgiften Powerpointen - Urkunder här på unikum   du har detta pass + 55 min +75 min
    
ska vara klar på måndag

Torsdag 70 minuter   lektion 5

1. Besök av poliserna Stina och Lisa i aulan - Samling där kl 7.58

Fredag 55 minuter    lektion 6

1. Jobba med uppgiften Powerpointen - Urkunder här på unikum Mål att vara klar efter måndagspasset

Behöver du variera ditt arbete? Öva på de ämnestypiska begreppen i setet Vad är livsåskådningar och Religion på Quizlet.com 

     https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g

Vecka 17

Måndag 75 minuter    lektion 7

1. Titta på morgonens nyhetssändning på svt.se
2. Gör klart uppgiften Powerpointen - Urkunder 

Behöver du variera ditt arbete? Öva på de ämnestypiska begreppen i setet Vad är livsåskådningar och Religion på Quizlet.com 

Torsdag 70 minuter   lektion 8

Morgonens nyhetssändning

1. Arbeta i 20 minuter med uppgiften Powerpointen - Urkunder här på unikum
2. Lyssna på Jessica - Föreläsning om de abrahamitiska religionernas ursprung
    Föreläsning - De abrahamitiska religionernas ursprung 

3. BÖRJA MED uppgiften Powerpoiten - Ursprung

Bara DELEN OM DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNAS GEMENSAMMA URSPRUNG

4. Träna på quizletarna:
    Vad är livsåskådning och religion?
    Världsreligionerna - Urkunder

Fredag 55 minuter    lektion 9

1. Morgonens nyhetssändning

2. Arbeta med uppgiften Powerpointen - Ursprung

3. Öva på de tre quizletarna på quizlet.com

Vecka 18

Måndag 75 minuter    lektion 10

1. Morgonens nyhetssändning
2. Jobba med uppgiften Powerpointen - Ursprung här på unikum Mål att vara klar med 2-3
3. Övar tillsammans på världsreligionernas urkunder på whiteboards

     https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g

Torsdag 70 minuter   lektion 11

1. Morgonens nyhetssändning
2. Jobba med uppgiften Powerpointen - Ursprung här på unikum Mål att vara klar med 4
3. Övar tillsammans på världsreligionernas ursprung på whiteboards

     https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g

Fredag 55 minuter    lektion 12

1. Jobba med uppgiften Powerpointen - Ursprung här på unikum Mål att vara klar med alla 5

Behöver du variera ditt arbete? Öva på de ämnestypiska begreppen i setet Vad är livsåskådningar och Religion på Quizlet.com 

     https://quizlet.com/join/GPrM6XV3g

Vecka 19

Måndag 75 minuter    lektion 13

1. Nyheter i klass
2. Arbetspass 
    Gör klart dina powerpoints - Urkunder och ursprung  - 
    Lämna in uppgifterna i unikum
    Se till att powerpointsen ligger i  mappen jag delat med dig på onedriven
3. Plugga iför diagnosen
    
https://quizlet.com/join/q95GvRPCc

 

Jobba i tredje med eventuella rester och kompletteringar i SO

 

Onsdag (svenskalektionen)   lektion 14

1. Diagnos på de tre quizletarna

 

 

Dokument som du har användning för:

Grundbeskrivning powerpointuppgift - Världsreligionerna

Länk till seten på quizlet.com - https://quizlet.com/join/q95GvRPCc

 

Lärobokstexter

Kristendomen - Urkunder lärobokstexter
Buddhismen - Urkunder lärobokstexter
Hinduismen - Urkunder lärobokstext
Islam - Urkunder lärobokstext
Judendomen - Urkunder lärobokstext

Buddhismen - Ursprung lärobokstext
Hinduismen - Ursprung Lärobokstext
Islam - Ursprung lärobokstexter
Judendomen - Ursprung lärobokstexter
Kristendomen - Ursprung lärobokstext

Uppgifter

  • Min livsåskådning

  • Diagnos världsreligionernas urkunder och ursprung