👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2021-04-12 22:15 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Vi ska läsa om Norden där du får göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. Vad är det som kännetecknar våra grannländer? Det och mycket mer ska du ta reda på. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.
Grundskola 4 Geografi
Du ska få göra en resa runt i de nordiska länderna, bland annat genom att följa serien "Geografens testamente". Du kommer att lära dig mycket spännande om våra grannländer. Hur ser naturen ut, vilka naturtillgångar finns och vilka språk talar vi?

Innehåll

Undervisning:

Vi kommer att:
Se filmer om Nordens olika länder.

Läsa faktatexter tillsammans.

Lära oss  ord och begrepp som hör till geografin.

Jobba med arbetsblad.

Träna namngeografi på olika sätt, t.ex. Seterra.

Träna på att läsa av tematiska och topografiska kartor.

Bygga de nordiska länderna i en pizzakartong.

 

 

Mål och bedömning

Detta kommer jag att bedöma:


Din förmåga att resonera om samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad (orsaker till att människor bor på vissa platser och vilka konsekvenser detta kan få)

 

Hur väl du kan använda geografiska begrepp när du när du förklarar, beskriver, diskuterar och resonerar.

 

Hur väl du kan använda kartor och andra källor för att hitta information beskriva och "bygga" de olika nordiska länderna. 

 

Hur goda kunskaper du har om Nordens namngeografi.

 

Det visar du genom att:

...arbeta med skriftliga/muntliga uppgifter först i smågrupper och sedan på egen hand, delta i samtal och diskussioner samt bygga ett nordiskt land i en pizzakartong. Det arbetet kommer du att redovisa muntligt i en liten grupp. Senare i vår kommer vi  att ha ett namngeografitest.   

Matriser

Ge
Norden åk 4

Geografi 4-6

På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Kunskaper i geografi
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Begreppsförmåga
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Informationssökning
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Namngeografi
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.