👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN: Pirates, Good Stuff A - 6A1 VT21

Skapad 2021-04-13 08:58 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Engelska
For the next weeks we will learn about pirates!

Innehåll

Planering v. 15-20

S. 53-62 Textbook.

S. 47-56 Workbook + 141-143.

 

Skriv dina svar på ett google document eller i ditt anteckningsblock - du kan själv välja hur du bäst arbetar med boken. Vi skriver inte i böckerna!

 

Istället för glosor så kommer vi träna på vanliga oregelbundna verb varje vecka. De finns på s. 142-143 i Workbook. 

 

Förhör på fredagslektionerna.

 

Vecka 15:

Pirates - TB p. 54-55, WB p.47-48 uppgift A, B, C.

Oregelbundna verb: BE, BEGIN, BREAK, BUY - förhör v. 16.

 

Vecka 16: 

Cathy and Jas on Pirates - TB p. 56-57, WB p. 48-49 uppgift B, C.

- Färdig ? Jobba extra med kapitlet efter - Any Extras?

Oregelbundna verb: CATCH, COME, DO, DRINK, DRIVE - förhör v. 17.

 

Vecka 17:

Pirates in Books and Movies - TB p. 58-59, WB p. 50-51 uppgift A1, A2, B.

Oregelbundna verb: EAT, FEEL, FIND, FLY

 

Vecka 18:

Literary Stuff: Stardust - TB p. 60-61, WB p. 52-53 uppgift A1, A2, B, C.

Oregelbundna verb: GIVE, GO, HAVE, KEEP, KNOW

 

Vecka 19:

Literary Stuff TB p. 62, WB p. 56 uppgift A, B.

Ta igen det du inte hunnit med i Workbook!

 

Vecka 20:

Avslutande uppgift som bedöms

Samtal i grupper som spelas in! Diskussionsfrågor kring ämnet pirater. Mer info kommer längre fram!

 

Efter en del tekniska bekymmer med inspelningar och uppladdningar kommer vi istället ha en kort muntlig bedömning i början av sjuan! Tack för er motivation och fokus under avsnittet, ha nu ett fint sommarlov!

 

 

Tough Stuff v. 15-20.

p. 38-56. "Fighters" och "Countries".

Du kan sikta på att göra en av texterna per vecka. Tänk på att träna inför förhören på oregelbundna verb också!

 

The Terracotta Army - Gör uppgifter A-B + välj 1 writing task i uppgift C.

The Recruit - Gör uppgifter A-D + välj 1 writing task i uppgift E.

 

New Zealand + Aboriginal Dreamtime Stories - Gör uppgifter A-C + välj 1 writing task i uppgift D.

Danny, Champion of the World - Gör uppgifter A-C + välj 1 writing task i uppgift D. 

 

Matriser

En
EN tala engelska - utvecklingsmatris språkflyt

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala och använda strategier
Dina svar är kortfattade, inga egna frågor förekommer.
Dina svar är ofta kortfattade men du deltar något i samtalet. Brist på strategier (t ex beskriva ett ord du inte kommer på, fråga någon annan i samtalet) kan göra så att samtalet inte flyter på så bra.
Dina svar är både korta och långa, du deltar aktivt i samtalet. När samtalet står still kan du ställa frågor till de andra eller hitta sätt att driva vidare snacket på - fungerande strategier.
Du deltar mycket aktivt. Du ställer många egna frågor som hjälper samtalet. Du kan också bredda och fördjupa samtalet genom att komma på nya tankar och idéer kring ämnet så samtalet flyter på.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du gör dig förstådd till viss del, men du kommer av dig och ditt talande blir hackigt ibland.
Du talar bitvis med flyt, även om du kommer av dig någon eller några grånger.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet, och du kan och vågar använda längre ord och uttryck.
Uttal och intonation
Du gör dig förstådd men uttalet hindrar ibland förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar orden till största delen rätt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation. Du kan och vågar också använda längre ord och uttryck.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men med ett begränsat ordförråd - du använder mestadels eller bara enkla ord och begrepp.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt och mestadels korrekt språk.
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du uttrycker dig med ett varierat och avancerat ordförråd och du använder svårare ord och begrepp som är typiska för språket och ämnet du samtalar om (t ex om ämnet är miljön så använder du relevanta begrepp som "global warming")
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du försöker förmedla ett innehåll och gör dig förstådd för det mesta, men du har en del grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du förmedlar ett förståeligt innehåll men det förekommer en hel del grammatiska fel.
Du förmedlar tydligt ett innehåll och de grammatiska fel som görs stör inte eller bara någon enstaka gång förståelsen. Meningsbyggnaden är ganska varierande.
Du förmedlar ett tydligt innehåll med i huvudsak korrekt språk. Meningsbyggnaden är avancerad, varierad och framstår "naturligt" (med flyt).