👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metallslöjd år 5 VT2021

Skapad 2021-04-13 09:33 i Harvestadsskolan Linköping
Arbetsområde plåt - inkluderar skärning av gänga, lödning och klippning av plåt.
Grundskola 4 – 5 Slöjd
I det här arbetsområdet kommer du få prova på en mängd olika moment och verktyg i metallslöjd. Bland annat kommer du få skära gängor i metall och mjuklöda vissa delar. Resultatet kommer bli en vacker plåtros som du slipper vattna och som dessutom håller sig fin året om!

Innehåll

Du kommer under de kommande veckorna få lära dig flera saker som gäller arbete i metall. Bland annat hur du skär in gängor i en stålstång, hur du kan återbruka gamla konservburkar och göra något nytt av dem, och också få lära dig om hur man kan löda ihop olika metalldelar. Avslutningsvis kommer du också få lära dig om hur du kan måla metall och vad som är viktigt att tänka på när man ska göra det.

Uppgiften är att göra en metallros efter en beskrivningen. Ditt arbete kommer bedömas utifrån den matris som är kopplad till den här planeringen.

Nu när det är dags att börja med plåtrosen så finns det tre saker du kan börja med, vilken just du börjar med beror på vad du känner för och vart det finns plats, det kan vara så att det är kö till något verktyg eller bara fullt vid skruvstyckena. Då kan du istället börja med någon annan del av arbetet. De tre delarna som alla kan göras var för sig är, Bladen, Stjälken och Foten. Dessa ska sedan monteras vilket finns beskrivet under uppgiftsrubriken Sammansättning.

Uppgifter

 • Stjälken

 • Bladen

 • Foten

 • Sammansättning

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Metallros år 5

Formgivnings- och framställningsförmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att formge och framställa föremål i olika material.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag behöver öva mer på att formge och framställa i metall.
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa i metall.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa i metall.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa i metall.

Verktyg och hantverkstekniker

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
Förmågan att använda lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag behöver öva mer på använda handverktyg, redskap och maskiner.
I arbetet med plåtrosen kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med plåtrosen kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med plåtrosen kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. (Samma som nivå 3)

Alternativ som leder framåt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet som leder arbetet framåt.
Jag behöver öva mer på att formulera och välja sätt att arbeta som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja sätt att arbeta som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag sätt att arbeta som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag sätt att arbeta som leder framåt.