👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talangjakten

Skapad 2021-04-13 11:05 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola F – 9
Talangjakt där barnen planerar och utför i utgångspunkt i deras intressen och förmågor.

Innehåll

Pedagogisk planering 

Fritidshem: Cosmos 3

Läsår:2021

Lärandemål: Barnen planerar , agerar samt utför en talangjakt. Målet är att välja och delge sitt intresse . Att känna sig säker och våga utföra det i helgrupp. Ökad gemenskap och samarbete. Pröva nya saker genom att lära av andra.

Förmågor 

 

Centralt innehåll

 

Planering av utvärdering 

 

Undervisning:  Det kom in ett önskemål om en talangjakt på fritids. Fyra barn fick ansvar att planera aktiviteten. Barnen gjorde listor och presenterade inför klassen. Man fick anmäla vad man ville uppträda med. Gruppen planerade hur showen skulle gå till, vad vi skulle äta och hur arbetet fördelades . Två barn blev utsedda till jury. Pedagogerna valdes till konferencierer.  Vi träffades under två veckor för att träna. En del tränade i idrottshallen,  vissa hemma och resten i klassrummen. Vi hade 8 uppträdanden med i showen . 

 

 

Samverkan med skolan:  Alla elever som går på fritids erbjöds att delta. 

 

Redovisning: Barnen har en show/ talangjakt inför publik.

 

Resultat av utvärdering: En efterdiskussion i soffan efteråt. Där barnen b.l.a gav varandra kommentarer . Det var en grupp som kom etta resten tvåa. Det tyckte alla barn var bra och rättvist. De kände sig nöjda med sina insatser. Tummen upp för talangjakt.

Pedagogers utvärdering utifrån lärandemålen: Vi upplever att barnen fick möjlighet att delge sina intressen, och fick stöd och uppmuntran av varandra (även från pedagogerna). Vi upplever att samarbetet fungerade bra och att gemenskapen ökade under den aktiviteten. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -