👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Jobben och arbetsmarknaden

Skapad 2021-04-13 12:06 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Samhällskunskap
Det här avsnittet handlar om arbete. Skolan är ditt arbete just nu. Du får ingen lön i pengar, utan i kunskaper som gör att du får en bra start i livet så att du längre fram kan få jobb. Även många vuxna arbetar gratis i hemmen, förmodligen du också ibland. Men de allra flesta vuxna arbetar på en arbetsplats och får lön. De är ute på arbetsmarknaden.

Innehåll

Tidsperiod: vecka 15 - 20

Vad kommer jag att lära mig?

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • beskriva hur arbetsmarknaden har förändrats och varför den har förändrats.
 • förklara hur digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden och jobben.
 • beskriva hur arbetsmarknaden kan vara olika för kvinnor och män.
 • förklara vad facket och arbetsgivarna gör.
 • beskriva några lagar som gäller på arbetsmarknaden.
 • beskriva vad ett kollektivavtal är.
 • förklara varför arbetslöshet uppstår.
 • beskriva vilken hjälp de arbetslösa kan få.
 • beskriva vad lagen säger om barn som arbetar, alltså de som är yngre än 18 år.

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • arbeta utifrån Gleerups Samhällskunskap 4 - 6.
 • delta i diskussioner och samtal om samhället förr och nu.
 • läsa texter och se kortare filmer.
 • få undervisning om viktiga begrepp och historiska händelser.

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att förklara viktiga begrepp.
 • ditt deltagande i uppgifter under lektionstid (muntliga och skriftliga)
 • din förmåga att delta i samtal om likheter och skillnader i samhället förr mot nutid
 • ett skriftligt prov av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6