👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall åk 4-6 - Bringsta

Skapad 2021-04-13 13:29 i Bringsta skola Nordanstig
Grundskola F – 9
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Konkreta mål utifrån det centrala innehållet

När du arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

Bedömning utifrån kunskapskrav

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • använda begrepp
  • föra resonemang/se samband
  • använda / förklara
  • lösa problem

Jag kommer att bedöma dig :

  • i diskussioner
  • när du gör egna undersökningar/ skriver en egen text....
  • med ett test 

Arbetssätt

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

par / gruppdiskussioner
gemensamma genomgångar
filmer
tv-program
spel
fältstudier
muntliga redovisningar
skriftliga/muntliga tester
diagnoser
läxförhör
läromedel.......
internet
tidningar
intervjuer

Lgr11

Här skriver du ingenting! Under den här rubriken ska du citera direkt från kursplanen för ämnet/ämnena. Här i Unikum kan du klicka på "Koppla" för att komma till Lgr11 och där välja långsiktiga mål, kunskapskrav respektive centralt innehåll. Under underrubriken "Syfte" kan du också välja att skriva en löpande text där du citerar från kursplanen.