👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter

Skapad 2021-04-13 14:41 i Everöds skola Kristianstad
Växter åk 4
Grundskola 4 Kemi Biologi
Du kommer att få lära dig om växternas spännande värld!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få lära dig om:

- hur växterna har utvecklats

- blomväxtens delar och funktion

- växternas livscykel

- hur fotosyntesen går till

- vad pollinering är

- fröspridning

- namn på några vanliga träd och blommor

- hur man kan sortera växter

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- läsa och diskutera faktatexter och arbeta med uppgifter till texten

- titta på film, diskutera och göra olika övningar som t.ex. quiz kopplat till det vi tittat på

- utföra fältstudier där vi bl.a. gör sorteringsövningar och undersöker blommors olika delar.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta i vilken ordning växterna har utvecklats.
 • namnge blomväxtens delar och funktion.
 • förklara växters livscykel.
 • att förklara fotosyntesen, pollinering och fröspridning.
 • känna igen och kunna namnet på några vanliga träd och blommor.
 • delta i samtal kring texter, filmer och i fältstudier.

Detta gör jag genom att observera dig när du arbetar, diskuterar och sorterar. Jag lyssnar på dig när du berättar och förklarar under lektionerna. Du får göra exit tickets och en kunskapscheck.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6

Matriser

Bi Ke
Växter

Du behöver träna mer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Växternas utveckling
Du kan med stöttning berätta om hur växter har utvecklats.
Du kan berätta om hur växter har utvecklats.
Du kan berätta om hur växter har utvecklats.
Växtens delar
Du kan några av växtens delar.
Du kan flera av växtens delar. Du vet vad de har för uppgift och kan beskriva detta på ett enkelt sätt.
Du kan alla växtens delar. Du vet vad de har för uppgift och kan beskriva detta på ett utvecklat sätt.
Fotosyntes
Du visar grundläggande kunskaper om fotosyntes och kan med stöttning förklara på ett enkelt sätt.
Du visar goda kunskaper om fotosyntes och kan förklara på ett utvecklat sätt och med vissa kemiska ord och begrepp som ingår i fotosyntesen.
Du visar mycket goda kunskaper om fotosyntes och kan förklara på ett väl utvecklat sätt och med god användning av kemiska ord och begrepp.
Känna igen olika träd och blommor
Du känner igen och kan namnet på några vanliga svenska träd (minst 2 st) och blommor (minst 2 st) du haft i läxa.
Du känner igen och kan namnet på flera vanliga svenska träd (minst 4 st) och blommor (minst 4 st) du haft i läxa.
Du känner igen och kan namnet på alla de vanliga svenska träd (7 st)och blommor (7 st) du haft i läxa.
En växts livscykel
Du kan med stöttning beskriva en växts livscykel i några steg.
Du kan beskriva en växts livscykel i de flesta stegen på ett tydligt sätt.
Du kan beskriva en växts livscykel i alla stegen och använder ämnesspecifika ord på ett tydligt sätt.
Pollinering och fröspridning
Du kan på ett enkelt sätt med stöttning berätta vad pollinering är och kan ge något exempel på hur frön sprids.
Du kan med några ämnesspecifika ord berätta vad pollinering är och kan ge några exempel på hur frön sprids.
Du kan med några ämnesspecifika ord på ett utvecklat sätt berätta vad pollinering är och kan ge flera exempel på hur frön sprids.
Delaktighet och ansträngning
Du deltar till viss del i klassrumsdiskussioner och fältstudier.
Du deltar och är aktiv under klassrumsdiskussioner och fältstudier.
Du deltar och är mycket aktiv under klassrumsdiskussioner och fältstudier.