Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, ÅMB, Arbetsområde BILDANALYS

Skapad 2021-04-13 15:40 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Bild
Det här arbetsområdet handlar om hur vi “läser” eller tolkar bilder. Bilder kommunicerar olika saker till oss beroende på vilka olika bildelement som valts, vilken kontext vi ser dem i och vilka vi är. Vi kommer att fördjupa oss i de olika lager av mening som finns i bilder och träna på att identifiera olika typer av bilder. Hur de är utformade och vad de förmedlar. Genom att träna på att se det blir vi visuellt läskunniga.

Innehåll

Arbetsprocess:

  1. Introduktion av arbetsområdet (läraren förklarar vad en bildanalys är och ger exempel).

  2. Titta på bilder tillsammans och se vad de innehåller, hur vi kan förstå dem och vilket användningsområde de har.

  3. Skriva en bildanalys som lämnas in till läraren.

 

Uppgift: Tolka en bild du själv valt eller fått av din lärare. Använd de tre rubrikerna innehåll, uttryck och funktion för att strukturera din text. Texten bör vara ca. en A4.

Analysen döper du till ”Bildanalys+ditt namn+klass” och skickar in till din lärare. Uppgiften ligger på Teams och skickas in där.

Syfte: Att träna på att se hur bilder är utformade och vad de förmedlar.

 

Bedömning: Bedömningen av ditt arbete görs inte utifrån om du tolkar bilden ”rätt eller fel” utan hur noggrant och grundligt du utvecklar dina svar samt att alla tre delar i analysen hänger ihop. 

 

Ur Kunskapskraven för betyget C i slutet av årskurs 9 (Lgr11):

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.


Länk till uppgiften (som ligger på Teams och som lämnas in där)

https://docs.google.com/document/d/1M2L5rHLfpukFhCm6W34nPVEpPMfXObjkbzOv6EoEzqE/edit?usp=sharing

Länk till ämnesspecifika begrepp

https://docs.google.com/document/d/1TmdxW10vPPqHnEeARw-PcgbuubIEaN80V4yhCLqjDm0/edit?usp=sharing

Länk till lista med kvinnliga konstnärer

https://docs.google.com/document/d/1DqOvsgbVGgZUHKOqXQuuTgFg8LAgK8FmLEE5no3hL28/edit?usp=sharing

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: