👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4B, kap 3; enheter, längd, vikt och volym.

Skapad 2021-04-14 09:43 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Kom och räkna med oss! Vi lovar att vi ska göra allt vi kan för att hjälpa dig att förstå matematik. Hälsar Kristin Näslund och Emma Erks!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?                                                  

 •  Just nu arbetar vi med kapitel tre i matteboken. 

Hur ska vi arbeta?                               

 • Vi arbetar tillsammans och diskuterar strategier och metoder. 
 • Vi arbetar laborativt.
 • Vi använder oss av miniwhiteboards under genomgångar för att lättare kunna bolla uppgifter mellan varandra. Vi vill att alla elever är delaktiga och engagerade under våra genomgångar.
 • Eleverna räknar i matteboken och uppmuntras att samarbeta, hjälpas åt och diskutera matematik med varandra.
 • Vi utmanas i Kängrurumatten som är roliga och annorlunda problemlösningsuppgifter med fyra svarsalternativ. Det går ut på att klura och resonera sig fram till vilket svarsalternativ som är rätt.
 • Vi använder oss ofta av EPA-metoden. Tänka Ensam, tänka i Par och tänka Alla
 • Vi arbetar för att alla elever ska våga delta, våga lyssna och våga fråga. Trygghet och trivsel är jätteviktigt på våra lektioner.
 • Hela matematikboken finns digitalt. Alla elever får tillgång till den digitala versionen där det också finns olika digitala övningar.

Vad ska du lära dig?

 • Längdenheter
 • Viktenheter
 • Volymenheter

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Skriftligt prov. 
 • Genom att delta aktivt på lektionerna.

Läxor:

1. Veckans matte

I veckobrevet skriver vi upp hur långt vi hunnit i matteboken under veckan. Elever som inte hunnit med veckans matte på fredagen hänvisas till måndagens läxhjälp mellan kl.15-16, denna leds av Janina Bengtsson. En del elever räknar hellre klart hemma och det går självklart lika bra. Glöm då inte att ta med boken till skolan varje dag.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit matematik 4B, kap 3: Enheter, längd, vikt och volym

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uppgift 1
Metod: Utför beräkningar med tal i decimalform.
1p Läraren läser en uppgift muntligt och eleven räknar ut svaret i huvudet.
2p
3p
Uppgift 2
Metod: Hanterar enhetsbyten inom vikt, längd och volym. Begrepp: Känner till vanliga profix t.ex. kilo och milli. Vet vad som menas med g, kg, l, dl, ml, m och km.
1 p
2p
3p
Uppgift 3
Metod: Hanterar enhetsbyten inom vikt, längd och volym. Begrepp: Känner till vanliga profix t.ex. kilo och milli. Vet vad som menas med g, kg, l, dl, ml, m och km.
2p
4p
6p
Uppgift 4
Metod: Hanterar enhetsbyten inom längd, meter och kilometer. Metod: Utför beräkningar i de fyra räknesätten med tal i decimalform. Metod: Utför beräkningar i rätt ordning enligt prioriteringsregeln.
4p
6p
8p
Uppgift 5
Begrepp: Storleksordnar mätvärden i massa, volym och längd.
1p
2p
3p
Uppgift 6 a, b.
Problemlösning: Löser problem som innehåller enheter och enhetsomvandling och beskriver sitt tillvägagångssätt. Väljer en lämplig strategi. Metod: Hanterar enhetsbyten och en fungerande metod för beräkning.
2
3p
4p
Uppgift 7a, b.
Problemlösning: Löser problem som innehåller enheter och enhetsomvandling och beskriver sitt tillvägagångssätt. Väljer en lämplig strategi. Metod: Hanterar enhetsbyten och en fungerande metod för beräkning. Resonemang: Redovisar sina tankar med olika uttrycksformer som bild, ord och matematiska symboler. Kommunikation: Redovisar sin lösning på ett fungerande sätt.
1p
2p
3 p
Kunskapskraven
Välja & använda matematiska metoder.
 • Ma  E 6
E-nivå Eleven når upp till minst 20 poäng på provet.
C-nivå Det finns inga uppgifter på C-nivå i det här provet.
A-nivå Det finns inga uppgifter på A-nivå i det här provet.
Kunskapskraven
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
E-nivå
C-nivå Det finns inga uppgifter på C-nivå i det här provet.
A-nivå Det finns inga uppgifter på A-nivå i det här provet.