👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete och aktivitet 4 - 6 Villaskolan och Yngsjö skola

Skapad 2021-04-14 15:42 i Villaskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Samarbete och aktivitet: I matrisen kan ni se hur ni ligger till i de olika momenten. Det som inte är ifyllt har vi inte jobbat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Samarbete och aktivitet 4 - 6 Villaskolan och Yngsjö skola

Samarbete och aktivitet

E
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Samarbete
Jag har svårigheter att samarbeta och visa hänsyn mot andra elever.
Jag kan samspela där detta krävs.
Jag förstår och tillämpar regler samt deltar och visar fair play.
Jag visar hänsyn och förståelse till andras brister. Jag hittar lösningar som möjliggör ett bättre samarbete i laget eller gruppen som jag tillhör. Jag försöker möjliggöra för alla i klassen att kunna delta aktivt.
Aktivitet
Jag deltar inte så ofta. (deltar endast när det passar mig och jag tycker det är roligt).
Jag kan till viss del utföra vissa rörelsemoment på ett tekniskt korrekt sätt.
Jag kan utföra flera rörelsemoment på ett tekniskt korrekt sätt och kan tillämpa detta i olika situationer/spel.
Jag kan utföra flera rörelsemoment på ett tekniskt korrekt sätt och kan tillämpa detta vid övningar och spel i ett högt tempo och med god precision.