👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitets planering Rönnen (test)

Skapad 2021-04-14 16:43 i Förskolan Tallkotten Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SIM VISAS I SKOLBANKEN.
Förskola
Planering för att arbeta med att utveckla och utmana barns nyanserat talspråk, språkförståelse och ordförråd.

Innehåll

Arbeta med boken (Piratens våldnad) (Aktivitet 4)

Syfte

Utveckla barnens svenska språk, samt utveckla sin kreativitet och fantasi. 

- Varför ska vi jobba med det här?

Vilka behov och intressen ser vi hos barnen?

Barnen är i behov av att få utmaningar och utveckla sitt nyanserat talspråk, språkförståelse och ordförråd. Barnen visade ett intresse för boken (Piratens våldnad), vilket vi har börjat med några aktiviteter tidigare genom att läsa boken två gånger, samt har barnen fått färglägga de karaktärerna som finns med i boken. Dessutom har barnen i föregående aktivitet fått en skattkarta utav huvudkaraktären Kapten Kidding, som de fick berätta vad de trodde skatten skulle finnas i nästa äventyr.  

Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått?

Efter aktiviteten förväntar vi oss att barnen fortsätter fånga upp ett intresse för bokens innehåll och berättelse kring framtida aktiviteter. Vi förväntar oss också att barnen ska fortsätta utveckla sitt nyanserat talspråk, språkförståelse och ordförråd, samt utveckla diskussioner kring bokens innehåll och aktiviteternas uppgifter. 

Metod

I denna aktivitet kommer barnen att få leta efter en skatt, som huvudkaraktären Kapten Kidding har gömt på förskolans ena utegård. Barnen kommer att ta hjälp av skattkartan som barnen fick i föregående aktivitet. 

 

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Vem/vilka ska göra vad och när? Vilket tema, vilka grupper eller projekt behöver vi skapa? Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras?

Denna målstyrda aktivitet kommer genomföras på Tisdag förmiddag. Två pedagoger som har hållit i de föregående aktiviteterna kring denna bok (Piratens våldnad), kommer även hålla i denna aktivitet med en av barngrupperna med sex barn. 

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera? 

Aktivitet kommer introduceras för barnen med att fråga barnen om de kommer ihåg skattkartan de fick av huvudkaraktären Kapten Kidding. Sedan kommer barnen få diskutera och kommunicera kring vart de tror skatten befinner sig, genom att kolla ännu en gång på skattkartan. Därefter kommer få leta och använda material för att plocka fram skatten.  

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande?

Miljön som vi kommer använda oss av är en av våra tre utegårdar, som skatten kommer vara nergrävd.

I aktivitet kommer vi använda oss utav en bild på en skattkarta, spadar till alla barnen, samt använda konkreta material (skatt) som ligger i en skattkista. 

 


[OBS! Använd ”Må bra-hjulet” för att besvara frågan om barnens behov.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18