👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pelle Svanslös/Värdegrund

Skapad 2021-04-14 18:17 i Skogsgläntans förskola Östersund
Genom denna bok kan ni enkelt utgå från olika kapitel och lyfta olika värden som: Fördomar, Ärlighet, Rätten till sin kropp, Att vara utanför och Att bli sams. För att sedan använda olika program från UR- play och vidga diskussionen i barngruppen där de kan få förklara vad de känner eller tänker på när de lyssnat på boken och tittat på programmet som lyfte samma värde.
Förskola
I denna planering finns tips för hur pedagoger kan arbeta kring värdegrundsarbete för 3-5 åringar. Vi har utgått från en bok som heter Pelle Svanslös Skola - Dilemmasagor som är uppdelat i olika kapitel och teman.

Innehåll

Ett kapitel för varje samling och film. 

Hur ska en bra kompis vara? (diskussions underlag/samling)

Fördomar: Vara Vänner! Elliot är ny i klassen, säsong 1. 

Ärlighet: Vara Vänner, Emanuel sviker sin kompis! säsong 1. 

Att bli sams: Ur-play, Du är bäst! Avsnitt 1. 

Rätten till sin kropp: Svt play-Stopp! avsnitt 9 säsong 1. 

Att vara utanför: Vara Vänner! Ida är utfryst, säsong 1. 

Avslutningsvis dramatiserar vi pedagoger liknande händelser mellan två kompisar, avslutar en kort teater med dilemmat. Barnen får sedan bestämma/diskutera hur det ska sluta och pedagogerna spelar upp dilemmat igen fast med barnens lösning på problemet. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18