👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4b - Kap. 9

Skapad 2021-04-14 19:48 i Sätra skola Sandviken
Koll på Matematik 4b - Kapitel 8
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med kapitel 9 som handlar om Multiplikation och division.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 •  

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av t ex. spel.
 • Använda oss av Bingel

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga:

- att multiplicera och dividera med tiotal, hundratal och tusental

- att räkna multiplikation med två-, tre- och fyrsiffriga tal

- att räkna kort division

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 4b - Kapitel 9

Behöver träna mer
Godkänd
Uppgift 1
Eleven använder fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning. Eleven utför multiplikation med 10, 100 och 1000
Uppgift 2
Eleven använder fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning.
Uppgift 3
Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp
Visar på högre nivå
Uppgift 4
Eleven använder fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning. Eleven utför division med 10, 100 och 1000
Uppgift 5
Eleven använder fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning. Eleven utför division med 10, 100 och 1000
Uppgift 6
Eleven använder fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning.
Uppgift 7
Eleven använder fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning.
Uppgift 8
Eleven använder fungerande skriftliga metoder i multiplikation för att utföra beräkningar med naturliga tal.
Uppgift 9
Eleven använder fungerande skriftliga metoder i division för att utföra beräkningar med naturliga tal.
Uppgift 10
Eleven väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer.
Visar på en högre nivå
Uppgift 11
Eleven väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer.
Visar på en högre nivå