👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik alfa Kapitel 5 Geometri

Skapad 2021-04-15 10:27 i Lingenässkolan Kristianstad
Matematik alfa, Numerisk räkning Kapitel 4
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med längdenheter och geometri. Vi ska lära oss att omvandla längdenheter. Vi kommer även att lära oss olika geometriska figurer samt räkna omkrets och area på dessa.

Innehåll

Mål:

* Kunna omvandla från större längdenheter till mindre. ex. 1m = 100cm = 1000mm

* Kunna omvandla från mindre enheter till större enheter. ex. 1000mm = 10dm = 1m

* Kunna de olika vinklarna rät-, trubbig- och spetsig- vinkel

* Kunna namnen på några geometriska figurer

* Kunna räkna omkrets och area på några geometriska figurer

* kunna använda dig av någon problemlösningsstrategi

 

Begrepp:

meter, sträcka, mil, kilometer, decimeter, centimeter, millimeter, vinkel, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel, rektangel, längd, bredd, kvadrat, triangel, omkrets, area, kvadratcentimeter, kvadratdecimeter, kvadratmeter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik alfa Kapitel 5 Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Metod
Behöver stöd av en vuxen för att kunna välja en metod att använda
jag kan välja någon metod att använda
jag kan använda flera metoder.
jag använder fler olika metoder och väljer den som är mest effektiv
Problemlösning
Jag kan lösa enkla problem med hjälp av en vuxen
Jag kan lösa enkla problem med de fyra räknesätten
Jag kan lösa enkla problem i flera steg
jag kan lösa problem i flera steg och med olika räknesätt.
Resonemang & kommunikation
Jag behöver stöd av en vuxen för att prata matematik
jag kan på ett enkelt sätt förklara hur jag tänker men ibland blir det fel
jag kan på ett enkelt sätt förklara hur jag tänker.
jag förklarar på ett utvecklat sätt hur jag tänker
Begrepp
Jag kan några begrepp med hjälp av en vuxen
jag kan några begrepp tex, längd, triangel, kvadrat och rektangel
jag kan flera begrepp och använder dem i välkända sammanhang
jag kan flera begrepp och använder dem i nya sammanhang.