👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga båt

Skapad 2021-04-15 10:41 i Resursskola Kristianstad
Bygga en båt.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Du ska i detta projekt bygga en båt efter ritning/ skiss. Detta ska leda till förståelse av friktionens betydelse, hur vattnets rörelser påverkar samt träning i fantasi och skapande. Arbetet kommer att avslutas med en test av din båt, där teknik, design och att den flyter är viktigt. Båten ska byggas av material som finns på skolan eller ni själva fixar hemifrån. Använd era kunskaper och eran uppfinningsrikedom och gör en båt som flyter och som driver framåt i bäcken/ ån utan mänsklig hjälp. Ni ska göra en plan/ skiss på hur ni vill bygga, hur den ska se ut och vilket material ni ska använda. Båten ska byggas i skolan. Vi kommer att pröva båtarna under en heldag i en å /bäck tisdagen den 15/6. Din båt ska vara helt klar inför detta tillfälle.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla kunskaper om:

 • konstruktionsarbeten med bra och smart teknik.
 • hur en arbetsprocess går från tanke till färdig produkt.
 • att göra skisser och modeller.
 • friktionens betydelse. 
 • att träning i fantasi och skapande ger utveckling i kreativitet.

I detta arbetsområde innebär det att du ska…

 • bygga en båt efter egen skiss/ plan med det material som erbjuds på skolan eller du tar med hemifrån.
 • medverka i testet av din båt ute i en bäck/ å, där teknik, design och att den flyter är viktigt.
 • använda dina kunskaper och din fantasi när du bygger din båt

Arbetsbeskrivning:

 1. Gör en skiss/ plan över din båt du ska bygga på ett A4 (Med färger och individuella mått). Ritningen skall sedan vara så lik den båt som sedan byggs som möjligt. Bestäm vilket material du ska använda. HÅLL DET ENKELT!
 2. Börja bygg. Fritt skapande!

     3. Färglägg båten efter egen designad smak. Namnge båten.

OBS! Den ska flyta!

 1. Arbetsprocessen är klar! Dags för test (tisdagen 15/6)

Bedömningen grundas efter din förmåga att...

Enligt kunskapskraven:

 • genomföra konstruktionsarbeten genom att pröva idéer till lösningar (tekniska lösningar och dess unika design)
 • under arbetsprocessen välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt (noggrannhet, materialanvändning, hållbarhet och hur båten flyter och driver framåt av strömmen och vinden)
 • göra skisser,  en plan över vilket material som används samt hur båten beter sig i vattnet.

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik

Dessa förmågor har du visat under det här arbetsområdet

E
C
A
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
,
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Tk
Kunskapskrav teknik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
,
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.