👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måsen pedagogisk planering för fokusområde naturvetenskap/teknik vt-21

Skapad 2021-04-15 14:00 i Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Vi kommer att lägga fokus på växter och insekter inom detta område. Odling inomhus och utomhus kommer vi erbjuda barngruppen samt ett insektshotell inomhus att reflektera kring.

Innehåll

Varför?

I årets temabok så är det just växter och insekter som framhävs på bilderna och det ger därför en naturlig ingång. Barnen har pratat mycket om det de har sett på bilderna i boken eller på väggen där sagan är uppsatt och de olika insekter som vi även köpt in som plastfigurer. 

Vi ser också att intresset för djur och natur är stor i hela barngruppen, de upptäcker när vi är ute på gården hela tiden och ställer frågor kring det de ser. 

Vad?

I undervisningen kommer vi fokusera på två olika områden, dels på växter och odling och dels på insekter. För dessa områden kommer vi skriva enskilda undervisningsplaneringar. 

I undervisningen om växter och odling följer vi dels två olika sorters krukväxter inomhus, hur de skapar rötter och hur vi planterar dem och ser dem växa och dels plantering av olika frön, kärnor och grönsaker. Barnen kommer få erfarenhet av en plantas liv, från frö till frukt/blomma och vad som behövs längs vägen för att plantorna ska må bra.

Ytterligare en om insekter, där vi har valt ut ett par stycken som vi kommer att fokusera närmare på. Dessa är insekter som finns i barnens närhet och de är bekanta med och som också återfinns i boken om Lilla Ärtan.  

Hur?

I miljön både inomhus och utomhus kommer vi ha växter och planteringar. Vi följer upp och studerar det vi planterat och sått och följer hur det växer. Vi har litteratur framme som handlar om plantering och om odling och läser dessa för barnen på både deras och vårt initiativ. 

Detsamma gäller för insektstemat, vi kommer att ha böcker som handlar om dem, var de bor och så vidare, samt även titta på faktaprogram, bilder m.m. för att kunna utforska dem vidare. Det kommer finnas faktarutor och bilder om/på de olika insekterna inne och ute att samtala om. 

Vi kommer också att bygga en fjärilsmatare för att kunna följa dessa insekter på nära håll och ett insektshotell för barnen att leka med inomhus tillsammans med plastinsekterna vi har på Måsen.

Tillsammans med barnen kommer vi reflektera, fundera och dokumentera det vi upptäcker under tiden. Låta deras frågor styra utforskandet. Enligt Caiman (2014) så ingår förskolans naturvetenskap i en social praktik och inget är bestämt på förhand. Därmed blir det viktigt att barnens undersökande och utforskande ingår i det pågående projektet. Om barnen får möjlighet till att skapa egna teorier om olika naturvetenskapliga fenomen, även om det ibland är stor del fantasi, så stimuleras de samtidigt till ett eget utforskande. 

Hur dokumenterar vi?

För vem? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Litteraturförteckning: 

Caiman, Cecilia (2015). Naturvetenskap i tillblivelse – Barns meningsskapande kring biologisk mångfald och en hållbar framtid. Diss. Stockholm: Stockholms Universitet. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18