👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2021-04-15 14:14 i Önnestads skola Kristianstad
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3) Svenska
Hur förändras naturen på våren? Vilka blommor kan vi hitta? Vad gör djuren på våren? Detta och lite till ska vi besvara tillsammans.

Innehåll

Vi kommer tillsammans utforska våren genom att göra utflykter, se på filmer, läsa och skriva texter, experimentera, samtala i grupper och helklass. Barnen kommer även att får möjlighet att arbeta individuellt och i par. Vårt mål är att barnen ska kunna se förändring i naturen över tid, och med hjälp av naturens förändringar kunna känna igen årstider i grova drag. 

 

Nyckelbegrepp:

vår

knoppar

livscykel

snödroppe, vitsippa, blåsippa, påsklilja, tussilago och krokus

citronfjäril och groda

sol, värme, väder

Koltrast, blåmes, talgoxe och sädesärla

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

NO Sv Bl
Våren

Ej tillräckliga kunskaper
Eleven har inte påvisat att den når målet ännu.
Tillräckliga kunskaper
Eleven har förväntade kunskaper för att kunna nå målen för ämnet.
Mer än tillräckliga kunskaper
Eleven självständigt visat sig ha goda kunskaper inom arbetsområdet och använda dessa ämnesöverskridande.
Växter:
Känner igen minst 3 av våra vanliga vårblommor.
Kan uppge blommors olika delar: Kronblad, stjälk, blad och rot.
Kan berätta vad som händer med träden på våren.
Djur:
Kan återberätta (verbalt, skriftligt eller med bild) grodans livscykel. groda-ägg-yngel-halvvuxen groda -groda
Kan återberätta (verbalt, skriftligt eller med bild) citronfjärilens livscykel. fjäril-ägg-larv-puppa-fjäril
Känner till några fåglar som lever i Sverige och vad dessa gör på våren.
Övrigt:
Kan verbalt, skriftligt eller med bild förklara varför det blir vi har olika årstider, samt vilka årstider vi har. t.ex. jorden snurrar runt solen, vi har olika årstider beroende på var jorden är runt solen.
Kan namnen på vårmånaderna: mars, april och maj