👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg 2020-2021

Skapad 2021-04-15 14:34 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling, som som finns för förskolor och skolor. Det drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Vi vill inspirera våra barn till att skapa en hållbar utveckling och en hälsosam livsstil.

Innehåll

 Innehåll

Bakgrund

Den 22 juni 2020 fick Persfallets och Robertsholms Förskola Grön Flagg certifikat. Vi tillsammns upp 4 utvecklingsområden som vi ville arbeta med.

1: Hav och Vatten

2: Det växer

3: Skräp

4: Vår omvärld

 

Syfte

Att barnen ska få en inblick i en hållbar utveckling och hälsosam livsstil.

 

Mål

Att ge barnen en förståelse för hur vi kan påverka vår miljö och vår hälsa.

Metod:

Börja på de små barnens nivå med att plocka skräp i vår närmiljö, återvinna plast, papper och kompostera.

Så och plantera i vår trädgård

Röra på oss på gården. Använda kullar och andra ytor.

Göra utflykter i vår närmiljö.

Skräpplockarvecka 1 ggr/år

 

Kopplingar till läroplanen

 
  •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar
  • utveckling och att aktivt delta i samhället.
  •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och
  • kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper
  • om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  •  Lpfö 18  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen
  • kan bidra till en hållbar utveckling,

Bifogat innehåll

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skriv en reflektion eller analys...