👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matilda skrivuppgift åk7

Skapad 2021-04-15 14:43 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 Engelska
Du har läst och arbetat med lång/kort version av Roald Dahls bok Matilda och avslutat med en bedömd uppsats kring boken.

Matriser

En
Engelska -Matilda skriv.

F
E
C
A
Ny aspekt
Redogöra för, diskutera och kommentera innehåll samt agera utifrån budskap och instruktioner
Eleven har i dagsläget inte påvisat tillräckliga kunskaper gällande detta kriterium kopplat till den aktuella uppgiften.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ny aspekt
Formulera sig i (muntliga och) skriftliga framställningar.
Eleven har i dagsläget inte påvisat tillräckliga kunskaper gällande detta kriterium kopplat till den aktuella uppgiften.
I (muntliga och) skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I (muntliga och) skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I (muntliga och) skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
Anpassa sig till syfte, mottagare och situation.
Eleven har i dagsläget inte påvisat tillräckliga kunskaper gällande detta kriterium kopplat till den aktuella uppgiften.
.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Bearbeta egna framställningar.
Eleven har i dagsläget inte påvisat tillräckliga kunskaper gällande detta kriterium kopplat till den aktuella uppgiften.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.