👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 9 - vt 2021 "Ma journée"

Skapad 2021-04-15 14:55 i Ekholmsskolan Linköping
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Hur berättar man för någon om sitt vardagsliv på franska? Nu ska du bland annat få lära dig att berätta om vad du gör en vanlig dag, från morgon till kväll. Du kommer även att få lyssna på andra som berättar om sina dagar.

Innehåll

Vi kommer att träna på att tala, läsa, höra och skriva under lektionerna.

Vi kommer att arbeta med några kapitel i textboken samt autentiskt material från olika medier.

Vi arbetar med följande grammatiska moment:
- regelbundna och oregelbundna verb i olika tempus 
- reflexiva verb
- repetition av adjektivens böjning och placering

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika övningar. Arbetet utgår från läromedlet ”A Plus 9” (textbok + övningsbok). Vi läser olika texter och du kommer att lära dig nya ord och uttryck. Vi använder även autentiska texter/filmklipp från olika källor och medier. Uttal av franska ord och uttryck tränas, bland annat i Quizlet. Du kommer öva på att i tal och i skrift beskriva vad du gör en vanlig dag. På så vis får du möjlighet att ytterligare utveckla dina receptiva och kommunikativa förmågor.

Tid:

Bedömning:
Läxförhör och gruppdiskussioner (muntligt eller skriftligt) varje vecka enligt planering i Classroom. Aktivt deltagande under lektionerna. Hörförståelsediagnos och läsförståelsediagnos under arbetsområdet. Skriftlig uppgift
 då du kommer att få visa att du förstår och kan uttrycka dig på franska genom att använda strategier, ord och uttryck som du lärt dig.

Utvärdering:
Under arbetets gång kommer du fortlöpande få möjlighet att utvärdera din förmåga att använda språket både muntligt och skriftligt i olika situationer. 
Skriftlig återkoppling i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9