Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att bli självständig

Skapad 2021-04-15 17:47 i 133601 Förskolan Ekbacken Stockholm Södermalm
Förskola
Barnen är små när de börjar hos oss och vi behöver utveckla arbetssätt för att stötta barnen att försöka själva och bli trygga samt självständiga i det. Det kan vara att lära sig ställa sig upp efter att man ramlat, att klättra upp på en stol, tvätta händerna, plocka upp något man tappat eller klä på sig.

Innehåll

Vad 

Många av barnen som börjar hos oss är små och är inte alltid så vana vid att pröva själva. Vi ser ett tydligt och viktigt lärande att i olika situationer visa, stötta och uppmuntra barnen att testa själva. Barnen blir otroligt stolta och glada när de provar och upptäcker att de kan själva, bara de försöker. Detta är första steget i att bli trygg i sig själv och sina förmågor för att bli en mer självsäker och självständig individ. 

Hur

vi ser varje situation för vad den är. Tex om ett barn ramlat, är tillvägagångssättet att ge barnet verktyg för att kunna ta sig upp på egen hand. Vi uppmärksammar barnet och visar att vi sett vad som hänt, därefter berättar och visar vi hur barnet kan göra. Vi låter processen ta tid, vi låter också barnet få känna olika känslor. Vissa barn blir arga eller ledsna när de tex inte bli upplockade direkt. När barnet lyckas, uppmärksammar vi detta tydligt med positiv feedback ”titta vad du kan, det kändes väl bra??”. Vi visar gärna att vi är glada och stolta med hjälp av klappar och kramar. Viktigt att tänka på hur vi pratar med barnen, försöka undvika ”duktig” och lägga mer vikt vid ”bra jobbat, vad du kan mycket” för att bidra till god självkänsla istället för bra självförtroende. 

Varför

syftet är som nämnt tidigare att forma självständiga, trygga och glada individer som tror på sig själva redan i mycket tidig ålder.  

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
    Lpfö 18
  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: