👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria

Skapad 2021-04-16 08:39 i Spängerskolan Kristianstad
Vi kommer att arbeta med språkhistoria.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med språkhistoria.

Innehåll

Mål

Vårt mål är att lära oss om språkets historia. Hur kom det svenska språket till? Vilka språk är släkt med varandra? Hur har utvecklingen av språket sett ut? Dialekter? Danska och norska.

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassen samt använda oss av materialet på  Studi. Ni kommer att kunna läsa om de olika perioderna  i er lärobok samt annat textmaterial som kommer finnas tillgängligt digitalt och i bokform. 

Bedömning

Bedömningen av era kunskaper sker fortlöpande i klassrummet samt efter avslutat arbete i form av en muntlig redovisning.

Uppgifter

 • Redovisning - Språkhistoria

 • Texter om språkhistoria

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Språkhistoria

Språkhistoria

F
E
C
A
Svenska språket & närliggande språk
Provet språkhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och utveckling
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och utveckling.