👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska i da13 vt21: Arbetsområde 4

Skapad 2021-04-16 09:03 i Da Vinciskolan Ale
Arbetsområde baserat på Chez Nous 2, kapitel 1abc.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi fortsätter arbetet med vårt läromedel för nybörjare Chez nous 2 och kapitel 4abc. Här lär vi oss namn på olika väderlekar samt possessiva (ägande) pronomen i singular. Vi fortsätter att lära oss räkna och bygger på med 60 - 99. Vi repeterar de oregelbundna verben Avoir (= att ha) och Être (= att vara) samt lägger till två nya: Aller = gå/åka och Faire = göra. Vi avslutar området med ett prov v 20, och hörförståelsetest under v19.

Innehåll

Under lektionerna fortsätter vi att lyssna på, läsa och översätta texter, går igenom grammatikområden samt arbetar i våra övningsböcker. Vi gör hörförståelse- och läsförståelseövningar. Inför förhöret får ni ett papper med alla delar som ingår samt övningsmaterial. Vi avslutar området med ett skriftligt prov den 3/5. Veckan efter kommer vi att ha ett hörförståelsetest.

 

Inför franskaprov 4 i 7an, da13   21/5-21      Vt21

Grammatik:

Répétition:

Böja de oregelbundna verben avoir (= att ha) och être (= att vara) i presens (= nutid tb. s.102 samt i provlappen)

Nouveau:

·        Det nya oregelbundna verbet Faire (= göra, tb .s 81) och Aller (= gå, åka tb. s 87, i Lärloggen samt i provlappen)

·        Possessiva pronomen (ägande, tb s. 81 och 101 + Lärlogg och provlapp)

 Det som står inom parentes med kommentar "kommer senare" tar vi vid ett senare tillfälle.

Les mots et les phrases:

Le temps = vädret                                           Verb (reg. –er-verb)

Quel temps fait-il? Vad är det för väder?           jouer = att spela

Il fait froid = Det är kallt                                   danser = att dansa

Il fait chaud = Det är varmt                              regarder =  att titta

Il fait mauvais = Det är dåligt väder                  aimer = att tycka om, att älska

 

Il fait beau = Det är vackert väder                    (jouer au tennis = spela tennis

Il fait du vent = Det blåser                                faire la cuisine = laga mat

Il fait du soleil = Solen skiner                           aller au cinéma = gå på bio

Il pleut = Det regnar                                        faire du vélo = cykla

Il neige = Det snöar                                         jouer au golf = spela golf

Un orage = åska                                             faire du ski = åka skidor

Un éclair = en blixt                                          surfer sur le net = nätsurfa

                                                                      jouer au foot = spela fotboll

les vacances = semester, lov                           faire de la voile = segla

ma famille = min familj                                    chatter = chatta) Kommer senare

une boule de neige = en snöboll                                       

 

Vous allez bien? = Hur står det till?                  Ce n’est pas vrai!? = Det är inte sant

Tu es où maintenant? = Var är du nu?              Merci beaucoup = Tack så mycket

Tu as de la chance = Du har tur.                       À quelle heure… = Vilken tid…

Je suis en vacances = Jag är på semester

Vous avez son numéro de portable = Har ni hennes/hans mobilnummer?

Voici mon numéro de téléphone = här är mitt telefonnummer

Quelle température fait-il? = Vilken temperatur är det? (Hur många grader är det?)

Il fait moins cinq (degrés) = Det är -5 (grader

(Vers sept heures. = Vid 7-tiden.               Il y a un bon film. = Det går en bra film.

Il y a beaucoup de beaux magasins. = Det finns många fina (bra) affärer.

Un de ces jours… = Endera dagen/någon dag…

Qu’est-ce que tu fais ce week-end? = Vad gör du i helgen?)Kommer senare

 

Avoir = att ha                               Être = att vara           ( Regelbundna -er-verb

J’ai        = jag har                           je suis = Jag är            je joue = jag spelar

Tu as                                            tu es                            tu joues = du spelar

Il a                                                il est                            il joue = han spelar

Elle a                                            elle est                         elle joue = hon spelar

On a = man/vi har                          on est                         on joue = man/vi spelar

Nous avons                                  nous sommes             nous jouons = vi spelar

Vous avez                                     vous êtes                    vous jouez = ni spelar

Ils ont                                           ils sont                        ils jouent = de spelar

Elles ont                                       elles sont                    elles jouent = de spelar)

                                                                                                                                  

Faire = att göra                            Aller = att gå, åka

 je fais = jag gör                             je vais = jag går

tu fais = du gör                              tu vas = jag går

il fait = han gör                              il va = han går

elle fait = hon gör                          elle va = hon går

on fait = man/vi gör                        on va = man/vi går

nous faissons = vi gör                    nous allons = vi går

vous faites = ni gör                        vous allez = ni går

ils font = de gör                             ils vont = de går

elles font = de gör                         elles vont = de går 

 

Travaillez bien! Et bonne chance!

 

 

 

 

 

Ulla

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9