👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brandsäkerhet

Skapad 2021-04-16 09:50 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Gymnasiesärskola Hem- och konsumentkunskap, HEM Språk och kommunikation, SPR Individ och samhälle, INI
Brandkåren kommer på besök. Vi lär oss om hur vi ska göra om det börjar brinna.

Innehåll

Syfte

Att följa instruktion vid brandlarm.

Känna till  brandfaror i vardagen, spisen, grilla (eld) och levande ljus. 

 

Mål

När brandlarmet låter så går jag ut. 

 

 

Innehåll

 • Vi tittar på film om brand.
 • Brandkåren kommer på besök. 
 • Letar och räknar brandsläckare och brandlarm på skolan.
 • Läser böcker om brand. 
 • Vi lyssnar på hur brandlarmet låter.
 • Vi övar på instruktionens ordning.
 • Vi övar praktiskt på att följa instruktionen med övningslarm.
 • Vi gör bok i Story Creator. 
 • Vi gör upp eld och grillar korv.
 • Vi släcker elden med vatten och sand. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att tolka och använda information som handlar om arbete i hemmet, ekonomi och konsumtion.
  HEM
 • 1) Kunskaper om samhället och människors livsvillkor under olika tidsperioder och på olika håll i världen.
  INI
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Säkerhet vid hantering av redskap, verktyg och kemikalier i hemmet. Förebyggande säkerhetsåtgärder, till exempel brandskydd.
  HEM  -
 • Samhällsfunktioner, till exempel Försäkringskassan, polisen samt hälso- och sjukvården.
  INI  -
 • Olika yrkesområden och vad de bidrar med.
  INI  -
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.
  SPR  -
 • Information från olika källor, till exempel skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
  SPR  -

Matriser

HEM SPR INI
Individ och samhälle bedömningsmatris (IVSÄR)

Samhälle

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Sveriges politiska system med partier och val.
Samhällsfunktioner, t.ex. försäkringskassan, polisen och hälso- och sjukvården.
Metoder för att söka information om och få kontakt med olika verksamheter i samhället.
Aktuella samhällsfrågor, t.ex. frågor som rör hälsa, miljö och globala händelser.
Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.
Olika yrkesområden och vad de bidrar med.
Mediekommunikation, t.ex. tidningar och sociala medier. Reklamens påverkan på människors levnadsvanor och köpbeslut.
Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
Konflikter och konfliktlösning. Hur man kan hantera olika intressen och åsikter.
Olika boendeformer i vuxenlivet.

Geografi och historia

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Hemorten eller närområdet, Sverige, ursprungslandet och världen. Geografiska platser som har betydelse för eleven eller är aktuella i medierna.
Olika bostadsmiljöer, t.ex. landsbygd, förort och stad.
Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.
Hemortens eller närområdets historia. Vad platser byggnader och vardagliga föremål kan berätta.
Skildringar av Sveriges och andra länders historia och kultur, t.ex. genom litteratur och muntliga berättelser.

Religion och livsfrågor

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, t.ex. helgdagar och ritualer.
Olika religioner och andra livsåskådningar samt några av deras traditioner och levnadsregler.
Etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex. droger och jämställdhet. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död.
Relationer, kärlek, sexualitet och integritet. Hur man gör egna val samt tar ansvar för sig själv och andra.

HEM SPR INI
Hem och konsumentkunskap bedömningsmatris (IVSÄR)

Mat måltider och hälsa

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Recept, instruktioner och information på förpackningar.
Matlagning och bakning med olika metoder, redskap och tekniker.
Metoder för hantering och förvaring av livsmedel.
Planering av inköp och enkla måltider med hänsyn till hälsa och ekonomi.
Sambandet mellan kost och hälsa.

Vardagsmiljö och boende

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Rutiner och metoder för hygien, tvätt och städning.
Planering, organisering och inredning av hemmet.
Säkerhet vid hantering av redskap, verktyg och kemikalier i hemmet. Förebyggande säkerhetsåtgärder, t.ex. brandskydd.
Återvinning, källsortering och kompostering.
Jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet och samhället.

Konsumtion och ekonomi

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
De olika delarna i en budget, t.ex. mat, fritid och sparande.
Konsumentkunskap, t.ex. kvalitet, jämförpris och reklam.
Tecknande av abonnemang, olika typer av lån och krediter samt handel över internet.

HEM SPR INI
Språk och Kommunikation bedömningsmatris (IVSÄR)

Kommunikation och socialt samspel

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Kommunikation i olika former, t.ex. kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg
Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, t.ex. för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
Tolkning av olika kommunikativa uttryck.

Läsa och skriva

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
Grundläggande mönster i skrift, t.ex. mellanrum och punkt.
Berättelser och litteratur från Sverige och andra delar av världen.

Information

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Minnestöd i vardagen, t.ex. bilder, fotografier och scheman.
Information från olika källor, t.ex. skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
Bibliotek som en källa till kunskapsinhämtande och rekreation.

Engelska

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Engelska ord och meningar, muntliga eller skriftliga, samt vardagsfraser.
Vanliga informationsord på engelska, t.ex. on och exit.
Kultur från delar av världen engelska används, t.ex. musik och film.