Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stopp min kropp

Skapad 2021-04-16 10:14 i Dibber Trollflöjtens Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Att lära barnen att säga eller visa stopp när de inte vill något.

Innehåll

 

Syfte:

 

Målet är att alla barn ska kunna säga eller visa STOPP när de inte vill något.

Att barnen ska känna trygghet i sin identitet och medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Vi vill även uppmärksamma barnen att ta ställning till och leva sig in i andra människors situationer och hjälpa andra.

Vi pratar om respekten för våra kroppar och vikten av att respektera när kompisen säger ifrån.

 

Metod:

 

 När vi arbetar med stopp min kropp innebär det något som vi arbetar med kontinuerligt under hela dagarna och när tillfällen uppstår, där vi stöttar barnen att säga eller visa stopp om man inte vill något.

Vårt mål är att alla barn i alla fall ska kunna visa att de inte vill. Vi pedagoger lyssnar och ser på barnen när det gäller blöjbyten eller toalettbesök. Små barn visar tydligt om de inte vill att en speciell vuxen ska hjälpa till. Vi pratar mycket om respekten för våra kroppar och att man behöver lyssna på sina kompisar. Vi har även en tydlig gemensam värdegrund.

 

Reflektion:

 

 Vi skapar tillfällen, där vi i grupperna kan reflektera tillsammans. Detta gör vi bla med hjälp av boken "Stopp min kropp"  andra böcker och filmer.

              . 

Planering:

 

 Undervisningstillfällena kommer att vara för hela barngruppen men i mindre grupper. En pedagog har huvudansvaret för gruppen och planerar dess innehåll utifrån de gemensamma uppsatta målen. Lärandet ska utgå ifrån barnen, så att varje tillfälle blir inspirerande och meningsfullt. Samtliga pedagoger på avdelningen ansvarar för genomförande, dokumenation och reflektion tillsammans med barnen i den grupp som de håller i. Med grupperna vill vi ge en förutsättning för samtal barn-barn, barn-vuxna och vuxna-barn.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: