Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och matematik- geometriska former

Skapad 2021-04-16 10:17 i 046021 Förskolan Kullerbyttan Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Vi arbetar med läslyftets fjärde del som handlar om geometriska former och multimodalitet.

Innehåll

 

Syfte: att barnen börjar lägga märke till att geometriska former består av olika delar (hörn, sidor, vinklar) samt likheter och skillnader mellan dessa

 

Enhetsmål: Flickor och pojkar deltar i en förskola med hög kvalitet. Flickor och pojkar utvecklar sitt språk i förskolan.

 

Mål: Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Hur: Vi introducerar rektangel, kvadrat, romb och parallellogram i papper i mindre grupper där vi undersöker vilka skillnader och likheter det är mellan de geometriska figurerna.

 

Begrepp vi kommer lyfta fram och tydliggöra är fyrhörning, vinklar, hörn, sidor

 

På pappersfigurerna är vinklarna utritade från början dels för att det ska bli enklare att se att de skiljer sig åt samt att barnen ska kunna använda linjal och mäta dem för att lättare få förståelse för att vinklar kan ha olika storlek (vi har arbetat med linjal under vårterminen)

 

Frågor att ställa till barnen:

 

Vilka likheter kan vi se mellan figurerna?

 

Vad skiljer dem åt?

 

Hur skulle vi, med hjälp av våra kroppar kunna skapa en romb, kvadrat, parallellogram samt en rektangel?

 

Vi delar in barnen i par där varje par får räkna ut hur kompisarna skulle kunna lägga sig för att skapa de olika figurerna. Till hjälp använder vi glasspinnar, där varje glasspinne representerar ett barn. Paret kan börja med att lägga glasspinnarna så att de bildar den geometriska figur som de ska göra. Det blir tydligare (tror vi pedagoger) för alla barn i gruppen, hur många barn som krävs för att skapa en figur samt hur de ska ligga på golvet.

 

Fortsättning framåt

 

Utmaning till barnen: Hur skulle vi kunna få två trianglar från en rektangel, från en kvadrat, från en romb samt från ett parallellogram? Vilka är likheterna och skillnaderna på trianglarna? Är vinklarna lika stora? Hur kan vi ta reda på det?

 

Dokumentation: Vi skriver ner barnens svar och skriver ner vad de visar med kroppen (multimodalitet) med hjälp av ett observationsprotokoll. Kan barnen berätta/visa skillnader och likheter? Vilka begrepp använder de?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: