Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 8, vecka 16-20

Skapad 2021-04-16 11:30 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer under dessa veckor öva på förmåga att orientera oss i kända och okända miljöer.

Innehåll

Orientering åk 8

     Målet orienteringsmomentet är att ni elever skall utveckla er förmåga att orientera er i okänd miljö. 

   

 Arbetsform. Vi kommer öva oss på karttecken genom att orientera oss i Vitabergsparken och använda oss av frågor vid digitala kontroller för att lära oss karttecken. Vi kommer träna vår förmåga att orientera oss i okänd terräng i Erikdalsområdet, då kommer ni antingen få öva själva eller i par.

     

Bedömningen sker under examinationsdagen i Årstaskogen. Där kommer ni få orientera själva eller i par i okänd terräng. Då ska ni använda er av era lärdomar från lektionerna. 

Tisdagen 18 maj vecka 20

Planering

Vecka

Måndag

Tisdag

16

Teoretisk del samt kartpromenad

Samling i idrottshallen

Nedre hallen

Öva oss på att passa kartan och att använda oss av ”tumgreppet”.

 Eriksdals; öva oss på att orienter

17

Öva oss på karttecken

Orientering i Vitabergsparken. Samling där (vid ösgregn: kolla på Teams om vi är inomhus istället)

Eriksdals; öva oss på att orienter

18

Öva oss på karttecken

Orientering i Vitabergsparken. Samling där där (vid ösgregn: kolla på Teams om vi är inomhus istället)

 Eriksdals; öva oss på att orienter

 

19

Öppet

 

Ta igen pass

Orienteringsexamination i Årstaskogen

 

Ni får du välja om ni vill orientera själva eller med någon.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa - Orientering 7-9

Kursplanemål
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  7-9   Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  E 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  E 9   Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  C 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  C 9   Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  A 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  A 9   Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
F
E
C
A
Kartkunskap
Du har svårigheter att förstå kartan och dess karttecken
Du kan till viss del kartans färger, karttecken, passa kartan och göra bra vägval
Du har relativt goda kunskaper om kartans färger, karttecken, passa kartan och göra bra vägval
Du har goda kunskaper om kartans färger, karttecken, passa kartan och göra bra vägval
Orientera
Du kan med viss säkerhet orientera dig i kända miljöer genom att använda karta och kompass. Problem uppstår dock vid okänd terräng.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda karta och kompass. Du visar det genom att t.ex. hitta kontroller vid tydliga ledstänger.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda kartor och kompass. Du visar det genom att tex: hitta kontroller bredvid tydliga ledstänger och vid tydliga terrängföremål.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer genom att använda kartor och kompass. Det visar du genom att tex: hitta kontroller bredvid tydliga ledstänger och vid tydliga terrängföremål på ett tidseffektivt sätt med vägval efter framkomlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: