Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen, hälsa, pubertet och sexualitet

Skapad 2021-04-16 11:28 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundsärskola 6 Naturorienterande ämnen
Du kommer att få lära dig vad som händer i kroppen när du kommer i puberteten, vad som är viktigt att tänka på ur ett hälsoperspektiv. Vi kommer prata om sexualitet och hur ett barn blir till.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du som elev kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att...

 • kunna namnge olika kroppsdelars namn.
 • se vad som händer i din egen kropp när du kommer in i puberteten.
 • känna till att det finns olika typer av kärlek och relationer.
 • kunna de grundläggande delarna i hur ett barn blir till.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

 • kunna beskriva vad som händer i kroppen vid pubertet, både fysiskt och känslomässigt.
 • resonera om olika typer av relationer och kärlek.
 • beskriva hur ett barn blir till.
 • namnge några kroppsdelar.

Detta gör jag genom att...

 • följa ditt arbete och dina dokumentationer.
 • samtala med dig om de olika delarna.
 • för diskussion med de som arbetar med dig under detta arbetsområde.

Undervisning och arbetsformer

 • se filmer om pubertet, sexualitet, relationer och kärlek
 • diskutera och samtala kring vad som händer i kroppen, både fysiskt och känslomässigt
 • samtala om relationer och kärlek
 • titta på bilder hur kroppen förändras när man kommer i puberteten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
  NO  E 6
 • Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
  NO  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  NO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: