Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Un país hispanohablante

Skapad 2021-04-16 11:36 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer under de närmaste veckorna arbeta med spansktalande länder. Under detta moment ska ni lära er att berätta om ett spansktalande land.

Innehåll

Vad:

 • Berätta om ett spansktalande land i en sammanhängande text
 • Samtala om landet utifrån ett antal frågor

 

Det finns totalt 27 frågor. De första 14 frågorna måste alla svara på, både skriftligt och i samtal, därefter är frågorna valfria.

 

Hur?

 • Vi kommer att läsa en text om México som referensmaterial (s. 18-21 i TB)
 • Vi kommer att titta på olika videos och göra olika övningar kopplat till spansktalande länder och deras traditioner
 • Du kommer behöva söka upp information om ett land utifrån nedanstående hjälpmedel
 • Du kommer skriva en text som beskriver och berättar om ditt land
 • Du kommer att samtala med en klasskamrat eller med mig om landet
 • Alla uppgifter jobbar du med i OneNote Spanska åk 9 - Un país 

 

Tidsplan:

v.16: Du ska ha valt land och börjat svara på frågorna

 

v.17: Efter lektionen fredag 30.april ska du ha rättat och vara helt klar med din text

 

v.18: Du ska vara beredd att samtala om ditt land antigen med mig eller med en       klasskamrat senast fredag 07.maj.

 

Hjälpmedel:

 • Använd texten om México som hjälp på s. 18-21 i TB.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: