Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, åk7

Skapad 2021-04-16 11:36 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 Matematik
Arbetet ska handla om vinklar, omkrets, area och skala. Dessutom ska du kunna enhetsomvandling, problemlösning samt beskriva begrepp som tillhör området.

Innehåll

Lärandemål: 

Avbilda och beräkna med hjälp av skala 

Du ska kunna hitta samband mellan figurers form och deras omkrets och area

Du ska kunna använda begrepp som hör till området

Du ska känna igen trubbig, spetsig och rät vinkel

Du ska kunna mäta, rita och uppskatta vinklar

Du ska kunna beräkna vinkelsummor

Du ska kunna konstruera olika geometriska figurer

Du ska kunna lösa problem i flera steg

Du ska kunna räkna ut omkrets hos vanliga geometriska figurer

Du ska kunna räkna ut arean hos vanliga geometriska figurer

Du ska kunna använda skala i vardagliga situationer.

 

Begrepp:

 

Vinkel, vinkelsumma,spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, sidovinklar, diagonal, triangel, liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, höjd, bas, längd, bredd, rektangel, kvadrat, parallellogram, omkrets, cirkel, radie, diameter, area, skala, romb, kvadratmeter, förminskning och förstoring

 

Veckoplanering:

 

 

Pass 1

Pass 2

Pass 3

Pass 4

Uppgifter

Aktiviteter

15

Vinklar

     

s 214 -217

s.220 - 223

Uppskatta vinkelns storlek

16

Vinkelsumma

   

Para ihop begrepp

s 214 -217

s.220 - 223

Laboration: bevisa vinkelsumma s. 218

17

Omkrets

   

Lovdag

s.226 - 231

Omkretsen av en cirkel s. 225


Jämföra omkrets mellan olika figurer

18

Area

Studiedag Tisdag

   

s.237 - 241
“Omkrets och Area” 

s. 236

Räkna med flaggor

19

Area

 

Lovdag

Lovdag

s.237 - 241

 

20

Repetition

Hönsgården (omkrets + area)

Skala

 

s. 245-249

Rita rum och figurer

21

Problemlösning inom Geometri   

Prov: Kapitel 5

   

22

Komplettering / fördjupning

   

23

Komplettering / fördjupning

   

 

 

 

Uppgifter

 • Geometriprov

 • Geometriprov

 • Bedömning - beskriva begrepp

 • Omkrets

 • Geometriprov åk7

 • Hönsgården

 • Bedömning på vinklar och vinkelsumma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: