👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designa ett eget färdmedel

Skapad 2021-04-16 11:58 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Under det här arbetsområdet ska du designa ett färdmedel. Du ska identifiera en målgrupp och skapa ett färdmedel unikt för den. Du ska bygga en modell och presentera den i en film. En detalj ska du designa i TinkerCad och skriva ut i skolans 3D-skrivare.

Innehåll

Syfte och mål: Ökad kunskap om på vilka olika sätt vi människor kan transportera oss, samt ökad kunskap om att människors sätt att transportera sig har förändrats över tid. Använda ritprogrammet Thinker Cad och skriva ut med 3D-skrivare. Konstruera och ompröva konstruktionsarbete av en modell av ett färdmedel. Lära oss mer om designprocessen. 

Arbetet:

Efter en introduktion/diskussion om vilka färdmedel det finns och hur de används, ska alla identifiera en målgrupp och skapa ett färdmedel unikt för den.

Göra en kravlista med alla de krav färdmedlet måste uppfylla.

Göra en enkelskiss på hur färdmedel ska se ut.

Presentera färdmedel för varandra i grupper och ge varandra återkoppling.

Göra en ritning/skiss av din modell med minst tre perspektiv på papper eller i 3D-digitalt ritprogram ( t ex ThinkerCad).

Tänk ut en detalj som kan skrivas ut med 3D-skrivaren( inte för stor). Gör en modell i valfritt material.

Använda ritprogrammet Thinker Cad för att göra en 3D modell av detaljen på ditt färdmedel.

Konstruera en fysisk modell av din skiss med det material som finns tillgängligt, använd gärna återbrukat materia.

Presentera ditt färdmedel med en film.

Fördjupa dina kunskaper om design och teknik genom att göra en eller flera Clio-kurser.

Tid:

Arbetet kommer att genomföras v 20-22.

Konstruktion av fysik modell kommer att ske i skolan medan övriga moment kan genomföras både i skolan och på distans.

Redovisning:

Färdig modell av ditt färdmedel som presenteras i en kort film.

Se uppgift.

I filmen ska följande vara med: Ritning på modell, ThinkerCad modell, färdig modell, berättelse runt processen, kravlista, beskrivning av målgruppen, Tankar

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
    Tk  7-9
  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
    Tk  7-9
  • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
    Tk  7-9

Matriser

Tk
Designa ett eget färdmedel

E
C
A
Konstruktionsarbetet
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och (modell och 3D-detalj)
pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen (ditt arbete)
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Eleven gör (Filmen)
enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.