👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vår

Skapad 2021-04-16 12:11 i Förskolan Linnean Falun
Arbete med djur i vår närmiljö.
Förskola
Grovplanering tema vår 2021

Innehåll

Vad?

Tema vår 

Varför? 

Vi upplever att tidigare tema "Vinter" fungerade bra då det var brett och gav många möjligheter. Vi upplever att leta/göra spår i vår värld har varit meningsfullt för barnen och att vi inte känner oss riktigt färdiga med det än. Utifrån barnens fortsatta intresse fortsätter vi nu på temat "Vår". 

Hur? 

Vi ska ut i skogen och upptäcka förändringar som skett:

 • Vad har hänt nu när snön försvunnit?
 • Har djuren kommit fram igen? Myrstackar, fågelkvitter.
 • Växlighet: Tussilago, knoppar, gröna blad.
 • Mata fåglar på lilla gården (barnen har stort intresse för fåglar, kan också bli bra distraktion under övergångssituationer där vi kan fånga barnens intresse, stanna upp och prata om fåglarna. 
 • Ta med ipaden och dokumentera olika vårtecken

I verkstaden kan vi arbeta med: 

 • Göra spår med djur
 • Trycka blommor med petflaskor
 • Måla stenar till exempelvis nyckelpigor.
 • Använda bilderna vi dokumenterat i skogen som inspiration i arbetet i verkstaden. 
 • Diskutera och undersöka dokumentationen från skogen. Färger, kännetecken.
 • Läsa böcker om djur, natur och växter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18