Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2021-04-16 12:58 i Grycksboskolan Falun
Tema Luft åk 2
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Luften syns inte, men finns överallt omkring oss. Vi ska undersöka luften och ta reda på vad den har för egenskaper.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 • förklara att luft finns, fast det inte syns.
 • berätta om egna iakttagelser/upplevelser av luft.
 • använda vanliga ord och begrepp som har med luft att göra.
 • ge exempel på luftens egenskaper t ex luft tar plats, varm luft stiger uppåt.
 • utföra enkla undersökningar.
 • dokumentera sina undersökningar på olika sätt.
 • göra egna enkla konstruktioner, t ex vindsnurra.

Undervisning

Under arbetet med luft kommer vi att söka fakta genom att läsa olika texter och titta på film. Vi undersöker luft genom att göra enkla experiment gemensamt eller i grupp. Vi samtalar om experimenten genom att göra förutsägelser och prata om vad som händer. Vi dokumenterar experimenten genom att skriva, rita. Vi kommer att göra någon enkel konstruktion där vi bygger t ex ett ballongtorn.

Bedömning

Jag bedömer hur eleven:

 • berättar om luftens egenskaper .
 • berättar om sina egna iakttagelser av luft.
 • genomför sina experiment.
 • jämför sina egna resultat med andras.
 • dokumenterar med ord och bild.

Jag bedömer under arbetets gång när eleven berättar, förklarar, reflekterar, undersöker och dokumenterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: