Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och media

Skapad 2021-04-16 13:37 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Samhällskunskap
Vi lever i ett samhälle där möjligheterna att hitta och sprida information är större än någonsin. För att kunna använda informationen på ett bra sätt måste vi ha kunskaper om hur information sprids och hur den påverkar oss. Vi måste också ha förmågan att bedöma hur trovärdig informationen är och hur användbara källor är.

Innehåll

Mål

Vi ska lära oss:

 • vad medier är och dess roll i samhället
 • vilka typer av medier det finns
 • hur medier påverkar oss och hur vi kan påverka med hjälp av medier
 • om fria medier
 • vilka regler som finns för medier
 • hur en tidning är uppbyggd
 • vilka risker som finns på internet
 • om hur man värderar källor

 

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • ha genomgångar
 • ha diskussioner i grupper och helklass
 • ha skriftliga uppgifter
 • arbeta med centrala ord och begrepp
 • titta på filmer

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • resonera muntligt och skriftligt kring medier
 • använda centrala ord och begrepp
 • kritiskt granska olika källor
 • jämföra olika medier
 • urskilja budskap, avsändare och syfte í olika medier

 

Uppgifter

 • Internet

 • Läs, förstå och återberätta en tidningsartikel

 • Frågor

 • Medier och kommunikation (Du och medierna)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: