Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Procent - Kapitel 5

Skapad 2021-04-16 13:34 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Olika beräkningar med procent och använda förändringsfaktor.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:
Du ska kunna:
- genomföra beräkningar med hjälpa v förändringsfaktor
- göra procentuella jämförelser

Undervisningens innehåll:
Genomgångar
Eget arbete
Arbete i par
Gruppdiskussioner
Problemlösning

Bedömningsuppgifter:
Läxa (bedömningsuppgift: s. 187)
Problemlösning
Prov

 

Matriser

Ma
Bedömning av prov Åk 8 Kapitel 5 Procent E-prov

E-Nivå
Problemlösning
Uppgift 11 Beräkna ny tid
Begrepp
Uppgift 1 Bråkform, decimalform, procentform
Uppgift 3 Procentuell förändring
Uppgift 5 Förändringsfaktor
Uppgift 6 Förändringsfaktor
Uppgift 8 Jämförelser med procent
Uppgift 10 Andel
Uppgift 13 Upprepad förändring
Uppgift 14 Förändringsfaktor
Metod
Uppgift 2 Beräkna hur många procent
Uppgift 4 Beräkna nytt pris
Uppgift 7 Höjning och sänkning med förändringsfaktor
Uppgift 9 Procentuell förändring
Uppgift 11 Beräkna ny tid
Uppgift 13 Upprepad förändring
Resonemang
Uppgift 7 Höjning och sänkning med förändringsfaktor
Uppgift 9 Procentuell förändring
Uppgift 12 Procentuell förändring
Uppgift 14 Förändringsfaktor
Kommunikation
Uppgift 10 Andel
Uppgift 11 Beräkna ny tid
Uppgift 12 Procentuell förändring
Uppgift 13 Upprepad förändring

Ma
Bedömning av prov Åk 8 Kapitel 5 Procent Blått prov

E-Nivå
C-Nivå
Problemlösning
Uppgift 10 Beräkna ny tid
Uppgift 11 Mer än 100%
Uppgift 13 Upprepad förändring
Begrepp
Uppgift 1 Bråkform, decimalform, procentform
Uppgift 3 Procentuell förändring
Uppgift 6 Förändringsfaktor
Uppgift 8 Förändringsfaktor och upprepad förändring
Metod
Uppgift 2 Beräkna andelen i %
Uppgift 4 Procentuell förändring
Uppgift 4 Procentuell förändring
Uppgift 5 Beräkna nytt pris
Uppgift 10 Beräkna ny tid
Uppgift 12 Jämförelser med procent
Uppgift 11 Mer än 100%
Uppgift 13 Upprepad förändring
Resonemang
Uppgift 7 Förändringsfaktor
Uppgift 8 Förändringsfaktor och upprepad förändring
Uppgift 9 Upprepad förändring
Kommunikation
Uppgift 5 Beräkna nytt pris
Uppgift 9 Upprepad förändring
Uppgift 10 Beräkna ny tid
Uppgift 12 Jämförelser med procent
Uppgift 11 Mer än 100%
Uppgift 13 Upprepad förändring

Ma
Bedömning av prov Åk 8 Kapitel 5 Procent Rött prov

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Uppgift 6 Upprepad förändring
Uppgift 8 Upprepad förändring
Uppgift 4 Jämförelser med procent
Uppgift 7 Upprepad förändring
Uppgift 9 Upprepad förändring
Begrepp
Uppgift 2 Förändringsfaktor med upprepad förändring
Metod
Uppgift 1 Procentuell förändring
Uppgift 1 Procentuell förändring
Uppgift 5 Jämförelser med procent
Uppgift 6 Upprepad förändring
Uppgift 7 Upprepad förändring
Uppgift 7 Upprepad förändring
Uppgift 9 Upprepad förändring
Resonemang
Uppgift 2 Förändringsfaktor med upprepad förändring
Uppgift 3 Upprepad förändring
Kommunikation
Uppgift 3 Upprepad förändring
Uppgift 4 Jämförelser med procent
Uppgift 5 Jämförelser med procent
Uppgift 6 Upprepad förändring
Uppgift 8 Upprepad förändring
Uppgift 7 Upprepad förändring
Uppgift 9 Upprepad förändring

Ma
Åk 8 Sammanfattande matris för arbetsområdet Procent

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: