👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Stjärnfamilj

Skapad 2021-04-16 13:43 i Sparrås förskola Kungälv
Förskola
Vi har valt Tema Stjärnfamiljer för att vi barnen ska få möjlighet att synliggöra sin unika "stjärnfamilj" och utveckla förståelse för att familjer kan se ut på olika sätt.

Innehåll

Vårt syfte med temat är att barnen ska utveckla sina tankar kring frågan:

 • Hur ser en familj ut?

Vi vill

 • bekräfta barns behov av sin familj
 • synliggöra barnens unika "stjärnfamilj".
 • skapa ett positivt klimat där alla barn får känna stolthet kring sin familj.
 • visa på olika sätt att bo med sin familj

Vi vill även

 • att barnen ska få förståelse för att familjer ser ut på olika sätt och
 • skapa en öppenhet för olika barns familjeförhållanden.
 • att barnen får förståelse att boende kan ha olika olika former

 

Aktiviteter vi har planerat är:

Varje barn ska få sitta ned tillsammans med en pedagog och rita sin familj.

Vi läser böcker om familjer och för sokratiska samtal kring innehållet.

Alla barn får svara på frågor om just sin familj och sitt hem

Vi utforskar kartan för att se vart Månbarnen bor. 

 

Vi kommer att inleda och avsluta temat med att låta barnen få svara på frågan "Vad är en familj?" för att kunna utvärdera undervisningen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18