Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skapande av återbruksmaterial

Skapad 2021-04-16 14:08 i Förskolan Karlberg Falun
Förskola
Vi vill tillsammans med barnen hitta nya användningsområden för material som annars slängs bort ,dessa blir sedan till vackra konstverk och nya pedagogiska material som blir en tillgång för barnens lärande.

Innehåll

Vi sparar mjölkförpackningar , korkar till mjölkförpackningen ,toalettrullar ,och hittar tillsammans med barnen nya användningsområden för dessa :

Vi skapar konstverk av materialen 

.Vi planterar i Mjölkförpackningarna .

Skapar  Spel/ Bokstäver på mjölk korkarna blir till nytt

lär material samt hållbart ur en miljö aspekt.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: