Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2021-04-16 14:11 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola F Biologi
Vad heter våra kroppsdelar och vad har de för funktion? Hur ser vi ut inuti kroppen? Vilka olika sinnen har vi? Vad är bra respektive mindre bra att äta? Varför är det så viktigt att röra på sig?

Innehåll

Vi har under några veckor arbetat med ett tema kring kroppen. Vi började med att titta på en film från UR där kroppens delar benämndes. Vi delade sedan upp oss i halvklass och eleverna fick rita av ett barn på ett stort papper samt skriva dit vad kroppens olika delar heter. Vilka kroppsdelar känner vi till? Vad heter kroppsdelarna och vilka funktioner har de?
Vi pratade också om vad vi vet om kroppens insida och hur den fungerar. Vi tittade på något avsnitt i taget av filmerna Kropp och kanin från UR samt samtalade och diskuterade kring dessa tillsammans med barnen. Vi introducerade pussel som visar hur man
ser ut på insidan, vart hjärta, lungor mm. sitter i kroppen. Dessa kunde eleverna använda hela dagarna, även under den fria leken. Vi beställde en boklåda från biblioteket som innehöll  böcker inom det här ämnet.
Vi har tittat på filmer från Discovery Education Espresso om olika sorters mat och sedan pratat om vad det är bra att äta för att kroppen ska må bra. Eleverna fick därefter rita sin favoritmat. Vi har också pratat om hur viktigt det är att röra på sig för att må bra.

https://urplay.se/program/201709-svenska-for-alla-kroppen 

https://urplay.se/program/186338-kropp-och-kanin-hjarta-och-blod

https://urplay.se/program/186339-kropp-och-kanin-mage-och-tarmar

https://urplay.se/program/186340-kropp-och-kanin-muskler-och-skelett

https://urplay.se/program/186341-kropp-och-kanin-ogon-och-oron

https://urplay.se/program/186342-kropp-och-kanin-hud-och-forsvar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: