Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt

Skapad 2021-04-16 16:37 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
Debattartikel

Innehåll

Arbetsområde - Debatt 

 

Du skall nu få i uppgift att skriva en argumenterande uppsats i form av en debattartikel. Nedan finns förslag på ämnesområden att debattera. Uppsatsen kommer att läsas och bedömas av din samhällskunskapslärare. För att ge dig inspiration finns det några debattartiklar och andra artiklar länkade nedan att utgå från och/eller bemöta, som handlar om mobilförbud i skolan, behovspröva barnbidraget, sockerskatt, tiggeriförbud, flygskatt, hårdare straff för näthat och ett av det mest aktuella ämnet i världen idag, Covid-19. Det går även bra att välja ett eget ämne att debattera.  

En debattartikel, är i princip uppbyggd på samma sätt, dvs. med inledning där dina argument med bevis presenteras och något motargument bemöts, samt till sist en avslutning. Textens omfång är inte det viktigaste i sammanhanget, men som riktlinje bör din uppsats vara längre än 1 sida men inte längre än 3. Lämnas in 5 feb 2020 

Ämnesförslag: 

 • Mobilförbud i skolan 

 • Behovspröva barnbidraget/behovspröva inte barnbidraget 

 • Sockerskatt - ett bra/dåligt sätt att få en bättre folkhälsa och minska sockerintaget. 

 • Förbjud tiggeri/ Förbjud inte tiggeri! 

 • Flygskatt 

 • Hårdare straff för näthat 

 • Munskydd på allmänna platser 

 • Distansundervisning  - på heltid 

 • Vaccination – vilka ska vaccineras först 

 • Black Lives Matter 

 • Trump – hot mot demokratin 

 • Mediala friheten / sociala medier  

 • Valfri 

 

Läs in dig på ditt ämne och hitta starka argument 
Börja med att sätta dig in i ämnet. Vilka argument är lämpliga att använda sig av? Hur utvecklar du och bevisar dessa på ett övertygande och trovärdigt sätt? Vad är motståndarsidans starkaste argument och hur kan du bemöta detta/dessa? 

Välj ut de tre starkaste och mest relevanta argumenten från din lista av argument och ett starkt motargument att bemöta.  

TextrutaTextrutaTextrutaTextruta 

 

 

 

Använd källor 
Tänk också på att ange dina källor inne i texten, använd minst två källor. Här följer några exempel:  

 
"Sockerskatt skulle vara ett effektivt sätt att minska barnfetma, menar professor Claude Marcus i artikeln ”För och emot- två experter om sockerskatt” av Erik Wikén (Svt.se 2018, 25 april)."   

 
"… Några som förespråkar ökad kameraövervakning är moderaterna Torbjörn Tegnhammar, Anna König Jerlmy och Jonas Ransgård.  I artikeln ”Fler övervakningskameror kan öka tryggheten” (Metro, 2018, 2 maj) lyfter de fram kamerornas trygghetsskapande funktion."  
"…. Många vågar idag inte uttrycka sina politiska åsikter på nätet av rädsla för att bli utsatta för näthat, skriver David Eriksson i artikeln ”En av fyra censurerar sig på nätet på grund av hat”(Metro, 2018, 25 juni)." 

 

Struktur och innehåll 

En typisk struktur för en debattartikel kan alltså se ut så här: 

 1. Rubrik 
  Rubriken skall vara slagfärdig och redovisa din åsikt t.ex. Förbjud dödsstraff! 
  2. Inledning  
  Inledningen ska vara intresseväckande, innehålla en KORT bakgrundsbeskrivning och din tes. 
  3. Dina argument med bevis 
  Klassiskt är att välja tre argument att framföra. Du bör ha de två starkaste först och sist. Du bör också se till att ”bevisa” dina argument, t.ex. genom logiska resonemang, undersökningar, källor och statistik, jämförelser, och exempel i form av evidentia 
  Tänk också på att försöka bemöta starka motargument. 
  4. Avslutning 
  I denna del sammanfattar du dina argument och blickar in i framtiden. Här drar du alltså slutsatser om hur saker och ting kan förändras om man bara lyssnar på dig. 
  Exempel: Det står alltså utom allt rimligt tvivel att dödsstraff inte fungerar i en modern rättsstat. I stället för att hindra brott bidrar det till ett tuffare samhällsklimat där staten blir bödel, i stället för att spara pengar medför det oerhörda kostnader och i stället för att skydda samhällsmedborgarna blir det ett hot mot deras rättssäkerhet.  
  Nej, om vi vill se en framtid där …” 

Några artiklar att reagera på eller inspireras av (ni får gärna söka efter andra också): 

Mobilförbud i skolan  

 

Behovspröva barnbidraget? 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/behovsprovning-av-barnbidraget_H6022343 OBS - detta är den faktiska motionen till riksdagen för att behovspröva barnbidraget.  

 

 

Corona: 

 

SidbrytningSamhällskunskap – kunskapskraven 

 

Kunskapskrav E:  

 

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.  

Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter. Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. 

 

Kunskapskrav C:  

 

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna. Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.  

Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter. Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. 

 

Kunskapskrav A:  

 

 I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna. Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.  

I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer 

 

Uppgifter

 • Demokrati & Diktatur maj -21

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: