👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

13f Prio 7 - Algebra (v.13-23)

Skapad 2021-04-16 16:03 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik
Planeringen för arbetet med algebra period 4 (vecka 13-23) som du ser här nedan är en grovplanering av vilka begrepp som kommer att behandlas och hur vi kommer att jobba. Klicka på länken nedan för att komma till lektionsplaneringen.

Innehåll

 

Klicka här för att komma till lektionsplanering: PLANERING 

 

Vilka förkunskaper krävs? - Hur ta reda på vad eleverna kan?


 •  Obekanta tal och deras egenskaper


 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer


 • Metoder för enkel ekvationslösning

 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster konstrueras


 Hur?- Uppvärmning i kapitelstart, ev. utvalda uppgifter från Förstå och använda tal.

 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer

 

 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven

 

 • Metoder för ekvationslösning

 

Begrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

Algebra, numeriska uttryck, algebraiska uttryck, variabel, förenkla uttryck, formel, mönster, likhet, ekvation, obekant, vänster led, höger led, ekvationslösning, prövning

 

Filmer

Spellista till hela arbetsområdet

genomgångar till de enskilda delarna i arbetsområdet hittar du även i lektionsplaneringen under varje genomgång.


Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är
 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp
 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

 • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer
 • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer
 • Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser
 • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

 

Matriser

Ma
Provmatris - Prio 7 Kap 5 Algebra

E1
E2
C1
C2
A
Begrepp
Metod
Problemlösning
Resonemang
Kommunikation
Det finns bara 1 st E-, 1 st C- och 1 st A-poäng.