👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Hinduism och buddhism

Skapad 2021-04-18 12:12 i Hagbyskolan Linköping
En planering av arbetsområdet hinduism och buddhism.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I detta arbetsområde ska vi studera de två världsreligionerna hinduism och buddhism. Dessa två religioner skiljer sig en del från de vi tidigare läst om. Du kommer att få ta del av nya, spännande sätt att se på tillvaron och livet.

Innehåll

Hinduism och buddhism

Övergripande mål med arbetsområdet.

Förmågor vi ska träna

Jämföra, beskriva och förklara likheter och skillnader.

Du visar dina kunskaper om hinduismen och buddismens:

Tankesätt

Heliga platser och rum

Ritualer

Levnadsregler

 

Se samband och förklara dessa.                      

 • Se sambandet mellan hinduismen och buddismens praktiska religiösa handlingar och hinduismen och buddismens centrala tankegångar.

Resonera

 • Förklara på vilka olika sätt hinduismen och buddismen, med hjälp av myter, gudar och centrala tankegångar, ger svar på livsfrågor för de troende. Frågor som handlar om livet, döden, rättvisa och hur man bör leva sitt liv.

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re
Matris för hinduism och buddism

Uppnår ej kravnivå för år 5
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om hinduismens och buddismens ritualer och tro. Fakta och begrepp.
Dina kunskaper är inte tillräckliga för att nå godkänt.
Du har baskunskaper om ritualer och tro inom religionerna
Du har goda kunskaper om ritualer och tro inom hinduismen och buddismen
Du har mycket goda kunskaper om ritualer och tro inom hinduismen och buddismen
Du kan beskriva och resonera vad tro kan innebära inom hinduismen och/eller buddismen
Dina kunskaper är inte tillräckliga för att nå godkänt.
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring olika frågor kopplat till religionerna. Du visa att du förstår olika tankegångar och hur religionen påverkar människor.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring olika frågor kopplat till religionerna. Du visa att du förstår olika tankegångar och hur religionen påverkar människor.
Du kan på ett väl utvecklat sätt resonera kring olika frågor kopplat till religionerna. Du visa att du förstår olika tankegångar och hur religionen påverkar människor.
Ny aspekt
Jämföra religionerna med varandra
Dina kunskaper är inte tillräckliga för att nå godkänt.
Du visar att du kan se likheter och skillnader mellan religionerna genom att på ett enkelt sätt ge olika exempel.
Du visar att du kan se likheter och skillnader mellan religionerna genom att på ett utvecklat sätt ge olika exempel.
Du visar att du kan se likheter och skillnader mellan religionerna genom att på ett väl utvecklat sätt ge olika exempel.