👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi för åk 4, Hemmets kemi

Skapad 2021-04-18 19:14 i Parkskolan Norrtälje
Första introduktionen till kemiämnet för åk 4. Ger grundkunskaper om det laborativat arbetet.
Grundskola 4 Kemi
Kemi finns överallt! Du får lära dig vad som händer när bröd jäser, varför tvätten och disken blir ren och hur man skall hantera vanliga kemikalier i hemmet.

Innehåll

Hushållskemi

1. Hushållskemi

- jäsmedel (bakpulver, bikarbonat och jäst)

- diskmedel och tvättmedel

- mjölkprodukter

- vanliga kemikalier hemmet och dess märkning

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få lyssna på teoretiska genomgångar och delta i diskussioner, både i mindre grupp och i helklass. Du kommer också att få göra laborationer och öva dig på hur man skriver labbrapport.

5. Bedömning

Ditt deltagande i genomgångar, diskussioner och laborationer bedöms löpande av läraren. I slutet av arbetsområdet kommer du att få visa vad du lärt dig genom en enkel kunskapskontroll.

6. Kunskapskrav

- du skall känna till olika sätt hur man får bröd att jäsa och hur olika jäsmedel fungerar.

- du skall veta hur diskmedel och tvättmedel fungerar och vilken påverkan de har på miljön

- du skall känna till något om mjölk, egenskaper, näringsvärde och vilka produkter man kan tillverka av den.

- du skall veta något om vanliga kemikalier i hemmet och samhället, deras användning och påverkan på hälsan och miljön, hur de är märkta och bör hanteras.

7. Matris

Se nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi för åk 4, Hemmets kemi

Nivå 1
Nivå 2
Granska och motivera
Du kan argumentera kring hur olika kemikalier i hemmet bör hanteras och vilka effekter de har på miljön med viss användning av kemins begrepp.
Du kan argumentera kring hur olika kemikalier i hemmet bör hanteras och vilka effekter de har på miljön med relativt god användning av kemins begrepp.
Beskriv och förklara
Du använder dig till viss del av kemins begrepp när du beskriver hur olika jäsmedel, tvättmedel och diskmedel fungerar, samt vad man kan tillverka av mjölk.
Du beskriver hur olika jäsmedel, tvättmedel och diskmedel fungerar samt vad man kan tillverka av mjölk med relativt god använding av kemins begrepp
Undersök
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar, I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan genomföra enkla undersökningar efter givna instruktioner och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt ifrån, I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.