👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet, sex och samliv 8G2

Skapad 2021-04-18 18:50 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbete med sex och samlevnad. Planeringen innehåller bedömningsmatriser.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Arbetsområde Sex och Samliv

Innehåll

 

Konkretiserade mål

  • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
  • Eleven kan föra resonemang om sexualitet och visar då på identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  • Eleven kan förklara och använda de biologiska begreppen för att redogöra för kroppens delar och funktion

Undervisningen

Undervisningen kommer att utgå ifrån faktatexter, filmer, elevernas nyfikenhet och faktasidor på internet. Vi kommer att gå igenom mannens och kvinnans könsorgan och hur de är uppbyggda och hur organens delar samarbetar. Vi kommer se film om pubertet och vad som händer i kroppen under den perioden i livet. Genom diskussioner och faktatexter kommer vi att prata om de vanligaste könssjukdomarna och vilka skydd som finns för att förhindra smitta. 

Bedömning

Bedömningen i sex- och samlevnad kommer att utgå ifrån begreppskunskap (könsorgan, pubertet, könssjukdomar och preventivmedel) och förmågan att framföra egna åsikter och ställningstaganden i området, samt diskutera i text och tal kring frågor i ämnet.

Bedömningen kommer att göras i matriserna nedan. 

Matriser

Bi
Biologi Lgr11 Orginal

Förmågan att använda kunskaperna i biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepsskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Biologiska samband
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion.