👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans

Skapad 2021-04-18 20:06 i Söraskolan Österåker
Arbetsområde: tyngdkraft, friktion och jämnvikt
Grundskola 3 NO (år 1-3) Fysik
Vi ska göra olika experiment och undersökningar med tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Genom att pröva olika redskap/leksaker på skolgården kommer vi att öva och förstå vad begreppen tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans innebär.

Innehåll

Syftet med undervisningen: 

Eleverna ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet/intresse för att undersöka omvärlden. 

Mål

Du ska...

 • känna till vad tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans och tyngdpunkt är.
 • kunna undersöka hur snabbt olika föremål faller till marken och förstår varför (tyngdkraft= gravitation)
 • kunna undersöka hur olika föremål glider på olika underlag och förstå varför.
 • kunna undersöka hur stadigt olika föremål står och förstå varför (jämvikt+balans). 
 • kunna dokumentera dina undersökningar och jämföra med andras.

Hur

Vi ska...

 • undersöka olika begrepp genom laborativa övningar på skolgården och dokumentera det vi gör.
 • titta på film.
 • läsa faktatexter
 • samtala och diskutera

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • beskriva vad begreppen tyngdkraft, tyngdpunkt, friktion, jämvikt och balans innebär.
 • utföra enkla undersökningar kring detta arbetsområde.
 • dokumentera dina undersökningar och jämföra dem med andras. 

Jag kommer att göra bedömningen utifrån ...

 • dina undersökningar.
 • dina dokumentationer.

Uppgifter

 • Tyngdkraft

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Fy
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans

Begreppet tyngdkraft
 • Fy  1-3
Du känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara det med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara vad det betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppet tyngdkraft. Du kan diskutera och ge exempel på när vi märker av tyngdkraften.
Begreppet friktion
 • Fy  1-3
Du känner till begreppet friktion och kan förklara det med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet friktion och kan förklara vad det betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppet friktion. Du kan diskutera och ge exempel på när friktionen är hög och låg.
Begreppen jämvikt och balans
 • Fy  1-3
Du känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara dem med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara vad de betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppen jämvikt och balans. Du kan diskutera kring vad som krävs för att få jämvikt och balans.
Undersökningar
Du utför undersökningar, ställer hypoteser och dokumenterar i samarbete med andra.
 • Fy  1-3
 • Fy  1-3
Du deltar i undersökningar kring tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Du får hjälp av en vuxen eller en kamrat för att ställa hypoteser, diskutera resultat och dokumentera.
Du deltar i undersökningar kring tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Du kan ställa egna hypoteser samt diskutera med en kamrat om resultatet.